Karolinska Universitetssjukhuset

Alla isländska leukemipatienter till Huddinge

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 09:22 CET


Årligen erhåller cirka 180 personer i Sverige stamceller från frisk givare sk allogen stamcellstransplantation tidigare kallat benmärgstransplantationer. Sjuttio till åttio av dessa görs på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och cirka 30 procent är barn under 18 år.

CAST, Centrum för allogen stamcellstransplantation, Barnmedicin 1 och Hematologiskt Centrum, alla lokaliserade till Karolinska Huddinge, har tillsammans tecknat ett samarbetsavtal med Island. Karolinska har sedan många år transplanterat patienter även från bland annat Island, men först nu tecknat ett formellt avtal. Avtalet är tecknat tillsammans med Stockholm Care och gäller i tre år. 5-6 islänningar transplanteras på Karolinska Huddinge årligen.

Personer med akut och kronisk leukemi kan botas med stamcellstransplantation. Friska blodbildande celler transplanteras från en individ till en annan. Givare är både släktingar, framförallt syskon och obesläktade donatorer från till exempel Tobiasregistret. Det finns ca 14 miljoner frivilliga friska givare i världen och nästan lika många navelsträngsblodsenheter som kan användas för transplantation.

Resultaten har ökat till en överlevnad efter allogen stamcellstransplantation på 80 procent som lever efter tre år för åren 2006-2008, jämfört med 60 procent för åren 2001-2005.

Vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har sedan 1975 drygt 1400 patienter genomgått denna behandling. Resultaten efter stamcellstransplantation på sjukhuset står sig mycket bra i en internationell jämförelse och blir bara bättre och bättre.

För ytterligare information:
Britt-Marie Svahn, verksamhetschef, CAST, 073-699 6260
Klas Östman, presschef, Karolinska Universitetssjukhuset, 070-450 7797