Katrineholms kommun

Alla kommuner fick godkänt i SBA:s undersökning

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 11:37 CEST

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
2007-08-29

Informationskontoret

För övriga upplysningar hänvisas till:
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström, 0150-570 09, kommunchef Erik Hellqvist 0150-570 06, näringslivschef Conny Petrén 0150-572 06


Företagen i Stockholmsregionen är i huvudsak nöjda med kommunernas service. Det visar en undersökning som under våren utförts inom SBA, Stockholm Business Alliance där Katrineholms kommun är en av 43 partnerkommuner. Totalt har 13 000 företagare fått möjlighet att betygsätta kommunernas service.

I undersökningen har företag som varit i kontakt med partnerkommunerna fått bedöma kommunernas bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet. Bedömningen gäller områdena bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn.

Samtliga kommuner får klart godkänt enligt SCB:s modell för mätningar av kundnöjdhet. Högst betyg får Enköping och Vallentuna med 75 poäng. Katrineholms kommun hamnar under medelvärde med 59 poäng.

-Det är glädjande att Katrineholms kommun får godkänt av företagen men jämfört med övriga partnerkommuner ligger vi tyvärr totalt sett under medelvärdet, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström. När det gäller bygglovshantering ligger vi däremot klart över medelvärdet, vilket är positivt. Speciellt med tanke på att det är det område som generellt sett får lägst betyg av företagen i regionen.

Syftet med undersökningen är att fånga upp företagarnas synpunkter för att se på vilka punkter kommunerna kan förbättra sin verksamhet.

-Det är viktigt att vi kan erbjuda företagen en god grundläggande service för att det övriga näringslivsarbetet ska vara trovärdigt. Därför kommer vi nu att intensifiera det arbete vi redan satt igång för att förbättra servicen. Det gäller framför allt de områden vi är mindre bra på som serveringstillstånd och miljötillsyn, fortsätter Göran Dahlström. Dessutom kommer vi tack vare vårt partnerskap i SBA att få ta del av erfarenheter och kunskaper från övriga kommuner.