Alla Kvinnors Hus

Alla Kvinnors Hus utökar sitt skyddade boende för våldsutsatta kvinnor

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 13:36 CET

Alla Kvinnors Hus utökar sitt skyddade boende med 4 nya boendeplatser och möter därmed ett skriande behov av skyddat boende för kvinnor och barn utsatta för våld i nära relation.

– Vi ser att behoven är enorma och vill kunna erbjuda skydd till fler våldsutsatta. Det betyder mycket för de kvinnor och barn vi nu kan ta emot, säger Ann Isaksson, verksamhetschef på Alla Kvinnors Hus.

Enligt Unizon, en av landets två riksorganisationer för kvinnojourer i Sverige, tvingas kvinnojourerna neka 2 av 3 våldsutsatta och stödsökande kvinnor plats i skyddat boende, oftast på grund av platsbrist. Detta är något även Alla Kvinnors Hus känner igen.

– Vi tvingas varje år neka drygt 200 kvinnor och deras barn för att vi har fullbelagt. Därför känns det bra att vi nu kunnat utöka med fler platser, säger Ann Isaksson.

Alla Kvinnors Hus är med sina 24 boendeplatser den största kvinnojouren i Sverige. De erbjuder förutom skyddat boende, stöd- och rådgivning för våldsutsatta i nära relation. De kan även ta emot män som är utsatta för våld i nära relation i sina externa bostäder.

För mer information, kontakta Ann Isaksson, verksamhetschef på Alla Kvinnors Hus.

Telefon: 08-644 09 23
ann@allakvinnorshus.org


Alla Kvinnors Hus Webbplats

Alla Kvinnors Hus Facebook

Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med längst erfarenhet i Sverige av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn. Alla Kvinnors Hus ger kostnadsfritt samtalsstöd, rådgivning och erbjuder skyddat boende. Alla Kvinnors Hus verkar för ökad kunskap och förändrade attityder genom information till skolor, myndigheter, politiker, media med flera.