Region Örebro län

Alla länets kommuner finns nu med i Business Region Örebro

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2019 16:02 CEST

Business Region Örebro, BRO, arbetar för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen. BRO, som är en permanent verksamhet sedan år 2015, omfattar numera samtliga kommuner i länet sedan Degerfors beslutat att gå med.

- Mycket glädjande att Degerfors kommun har beslutat att gå med i Business Region Örebro. Nu när alla kommuner i länet är med i arbetet för att skapa hållbar tillväxt och attrahera nya jobb till regionen kan vi tillsammans fortsätta det framgångsrika arbetet med att stärka länets konkurrenskraft, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande för regionala tillväxtnämnden, Region Örebro län.

Plattform för samarbete

Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor, med Region Örebro län som huvudman. Grunduppdraget är organiserat i fem samverkansområden.

  • Entreprenörskap, nyföretagande & innovationer
  • Investering & etablering
  • Kommunservice
  • Kompetensförsörjning
  • Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete

Region Örebro län finansierar verksamheten till hälften. Övrig finansiering kommer från de samverkande kommunerna med 10 kronor per invånare. Örebro kommun och Region Örebro län går även in med in kind-resurser, det vill säga att de bidrar med resurser utan krav på ekonomisk ersättning, i form av tid.

Kontakter

Irén Lejegren, ordförande i regionala tillväxtnämnden, Region Örebro län, telefon: 070-663 19 75

Kristina Eklöf, områdeschef på Region Örebro läns näringslivsutveckling, telefon: 019-602 63 80

Helena Aronsson, verksamhetsledare för BRO, telefon: 076-551 44 07

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.