Kristdemokraterna, KD

Alla måste ta sitt ansvar för svälten i världen

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 11:40 CEST

- Moderaterna måste ta sitt ansvar för den ökande svälten i världen.


Det säger Holger Gustafsson (KD), utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna, med anledning av rapporterna från FN och G20-mötet.


- FN konstaterar i sin rapport att fattigdom och svält i världen nu ökar istället för att minska. Anledningen är den rådande finanskrisen och de därmed minskade bistånden till världens fattigaste barn och vuxna. FN:s millenniemål, att halvera fattigdomen till 2015, hotas och miljoner människor återgår nu i fattigdom och svält.


- Det nyligen avhållna G20-mötet, med världens 20 största länder, beslutade att stödja främst Afrika med jordbruksstöd för att på plats öka livsmedelsproduktionen och därmed försöka att avvärja ökad svält. Fredrik Reinfeldt deltog i beslutet i egenskap av ordförande för EU.


- Också Sverige måste nu fokusera på ökat humanitärt försörjningsstöd inom ramen för svenskt bistånd. Det är moderaterna som nu måste ta detta ansvar på högsta allvar med biståndsminister Gunilla Carlsson (m) som huvudansvarig, avslutar Holger Gustafsson (KD).

För mer information:


Holger Gustafsson
kristdemokratisk riksdagsledamot
mobil: 070-345 93 45


Caroline Szyber
politisk sakkunnig
mobil: 070-99 07 103


hemsida:
www.kristdemokraterna.se


bildbank:
www.bildbank.kristdemokraterna.se