Räddningsverket

Alla oljeskyddsförråd behålls men får olika utrustning

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 10:55 CET

Hittills har Räddningsverkets fem oljeskyddsförråd i Umeå, Botkyrka, Visby, Karlskrona och Vänersborg varit likadant utrustade. Av ekonomiska skäl föreslår verket att två av förråden - Botkyrka och Karlskrona - blir basförråd med utrustning både för räddningstjänst och sanering.

De övriga tre förråden får materiel som skyddar stränderna i ett akut skede. Det handlar om länsor och skyddsduk.
- Utrustning och personal för sanering ska skickas från Botkyrka och Karlskrona, säger Margaretha Ericsson, ansvarig för oljeskyddsförråden vid Räddningsverket. Inom 15 timmar ska saneringsteam vara på plats för en insats.
- Vi anser att vår oljeskyddsberedskap behålls på samma hög nivå som idag, säger Margaretha Ericsson.
Utbildningen av personal för saneringsuppgifter koncentreras till Botkyrka och Karlskrona.

Läs mer om oljeskadeskydd på www.srv.se

Räddningsverkets kontaktperson:
Margaretha Ericsson, telefon 070 - 525 33 78.