Centrum för Lättläst

Alla partiledare medverkar på lättläst valsajt – Stor efterfrågan på lättläst valinformation!

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 11:54 CEST

Behovet av lättläst information om valet och om vad partierna står för är stort.

Den lättlästa valbroschyren Rösta på oss i valet 2010! har tryckts upp i 70 000 exemplar men det räcker inte för att täcka den stora efterfrågan. På den lättlästa valsajten Allaväljare finns nu videointervjuer med alla partiledarna och besökarantalet växer stadigt veckorna före valet. Dessutom bloggar 11 riksdagskandidater på lättläst svenska och svarar på frågor från besökarna.

– Begriplig information behövs! Många lässvaga väljare har svårt att ta del av partiernas valprogram och välkomnar därför information på lättläst svenska. Beställningarna på det lättlästa valmaterialet har rasat in och de 70 000 broschyrerna räcker inte, säger Ulla Bohman chef för Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst och projektledare för Rösta på oss i valet 2010!

 

Centrum för lättläst har tillsammans med de 7 riksdagspartierna tagit fram broschyren Rösta på oss i valet 2010!, där varje parti presenterar sina viktigaste frågor inför valet på lättläst svenska. De 50 000 exemplar som först trycktes tog raskt slut. Partierna har nu finansierat ett tilltryck på 20 000 ex.

 

Centrum för lättläst driver också den lättlästa valsajten Allaväljare. Där finns information om valet, nyheter och intervjuer med partiledarna från samtliga riksdagspartier. I takt med att besökarantalet växer, så ökar också frågorna till de 11 riksdagskandidater som bloggar på lättläst svenska.

 

– Vi önskar att lättläst information från partierna var en naturlig del i partiernas informations-satsningar. Om inte vi till detta val hade drivit projektet Rösta på oss i valet 2010!, så skulle inte partiernas valprogram funnits på lättläst svenska. Jag hoppas att det ser annorlunda ut till nästa val. Begriplig information för alla väljare är en förutsättning för en stark demokrati, säger Bror Tronbacke som är direktör vid Centrum för lättläst.

 

Beställarna av Rösta på oss i valet 2010! är främst gymnasieskolor där förstagångsväljare finns, grundskolor, handikapporganisationer, SFI-undervisningen, bibliotek och olika intresseorganisationer.

 

Läs mer om Allaväljare på www.allavaljare.se och om Centrum för lättläst på www.lattlast.se

 

 

Har du frågor? Kontakta

Ulla Bohman, chef för Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst, tel 0707-55 61 14

 

Camilla Batal, pressansvarig och marknadschef Centrum för lättläst, tel 0733-84 92 88


Bror Tronbacke, direktör vid Centrum för lättläst, tel 0702 -20 23 85­­­