Huddinge kommun

Alla sociala tjänster samlade i en förvaltning

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 09:00 CEST

Huddinge ger bättre service, får mer samlade resurser - och lägre kostnader.
Den 1 augusti samlas alla sociala tjänster i en ny förvaltning: social- och äldreomsorgsförvaltningen. Drygt 1800 medarbetare ska ge invånarna stöd, service och hjälp så att de kan leva ett självständigt liv, oavsett ålder.

- Förbättrad service till invånarna är en av många fördelar. En annan är att vi kan arbeta effektivare och på så sätt lindra konsekvenserna av att ekonomin blir tuffare de kommande åren, säger Britt-Marie Karlén som är förvaltningschef i den nya förvaltningen.
Med alla sociala tjänster under ett tak blir det enklare för kommunens invånare.

Samordning ger besparingar
- Nu kan vi erbjuda kontinuitet och samordning. Jag ser också en rad andra fördelar med att samla medarbetarnas kompetenser och erfarenheter på ett ställe. Det bidrar till förnyelse och utveckling av våra tjänster, säger Britt-Marie Karlén.

Med den nya förvaltningen samordnar och effektivisera kommunen arbetet kring de sociala tjänsterna, och kan på så sätt klara de tuffare ekonomiska tiderna. Det är framförallt i den centrala administrationen som samordningsvinsterna märks mest.
- Tidigare hade vi två centrala administrationer. Nu kan vi använda resurserna betydligt effektivare. Målet är att klara merparten av besparingskraven de kommande åren genom att samordna administrationen, säger Britt-Marie Karlén.

Två politiska nämnder
Social- och äldreomsorgsförvaltningen kommer att styras av två politiska nämnder: socialnämnden och äldreomsorgsnämnden. Nämnderna kommer att ha separata budgetar och verksamhetsplaner. Nämndadministrationen samordnas i en gemensam kanslienhet.

För mer information kontakta:
Britt-Marie Karlén, förvaltningschef
08-535312 01, 0709-75 00 57

CA Eriksson, Pressekreterare
Informationsavdelningen
08-535 301 78
ca.eriksson@huddinge.se