Miljöpartiet Stockholms stad

Alla som vill ska ha rätt till heltid

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 08:00 CET

Möjlighet till egen försörjning är en av grundstenarna för ett jämställt och demokratiskt samhälle. Trots att det finns tydligt uttalade politiska mål i Stockholm stad om att göra arbetsmarknaden mer jämställd gör den moderatledda majoriteten alldeles för lite. Det vill Miljöpartiet i Stockholm stad ändra på genom att erbjuda alla som arbetar deltid i Stockholms stads verksamheter, och som vill, rätt till heltid.

-          Rätten till heltid är en viktig satsning på jämställdhet i Stockholm stad som vi i Miljöpartiet har drivit sedan 2007. Nu är det dags för Stockholm stad att erbjuda alla som vill rätt till heltid – givetvis med möjlighet till deltid för de som så önskar, säger Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholm stad.

Stockholms stad har närmare 37 000 anställda varav cirka 28 250 är kvinnor. 18 procent av dessa kvinnor (4967 kvinnor) har en anställning på deltid. Av den totala gruppen som jobbar deltid har tidigare förfrågningar visat att det är omkring en tiondel av dessa som ofrivilligt arbetar deltid – de vill och kan arbeta heltid. Miljöpartiet vill nu att denna grupp i enlighet med stadens budget erbjuds heltid.

-          Glädjande nog kunde vi i majoritetens budget för 2012 se att detta förslag äntligen väckt gehör och att där fastställs att ”de som idag har ofrivillig deltid och vill arbeta mer ska erbjudas heltid.” Det som är tråkigt är att det verkar vara tomma ord från den moderatledda majoriteten. Inte någonstans i budgeten talar man om hur detta ska genomföras och att inga ytterligare pengar har tillförts för att säkerställa denna viktiga satsning, säger Åsa Jernberg (MP).

Det är nu dags att säkerställa att denna reform genomförs. Därför föreslår Miljöpartiet de gröna i en skrivelse till kommunstyrelsen att Stockholm stad ska ta beslut om följande:

  • Att en plan snarast utarbetas för hur rätten till heltid ska implementeras i hela staden
  • Att aktivt arbeta med att underlätta för alla som önskar att gå upp till heltid
  • Att tydliggöra att rätten till heltid ska genomföras på ett sådant sätt att den individuella arbetstagaren inte ska behöva byta arbetsplats eller få delade turer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se