Alliansen i Stockholms stad

Alla stockholmare ska erbjudas det bästa stödet och den bästa servicen

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 06:00 CEST

I Socialnämndens tertialrapport redovisas en ekonomi i balans. Staden fortsätter arbetet med fokus på utveckling av kunskap och kompetens. Alla stockholmare ska erbjudas det bästa stödet och den bästa servicen.

– En trygg och bra start i livet är något av det viktigaste vi kan ge våra barn. I april fick 117 000 föräldrar i Stockholm ett nytt erbjudande om att delta i ABC-föräldrastöd. Bara efter en vecka hade över tusen föräldrar anmält sitt intresse, säger Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd.

– Det är glädjande att Kriscentrum för kvinnor och barn åter har kunnat öppna. Därmed ökar möjligheten till en fungerande skolgång för barn i våldsdrabbade familjer. Alla barn har rätt att kunna gå i skolan, säger Ann-Katrin Åslund (FP), gruppledare i socialnämnden.

– Jag är särskilt glad för att arbetet med Bostad först går så bra. Att ge människor olika individanpassade möjligheter att komma ifrån misär till ett eget hem är avgörande för att vi ska kunna motverka hemlöshet. Det är också bra att vi tar fler initiativ för att hjälpa de fattiga EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som söker ett bättre liv i vår stad, säger Stina Bengtsson (C), gruppledare i socialnämnden.

– Jag välkomnar att allt fler vänder sig till familjerådgivning för samarbetssamtal om föräldraskapet. Genom dessa samtal kan frågor om vårdnads- och boendefrågor för barnen i många fall lösas. Denna insats tillsammans med vårt arbete med föräldrastöd är positivt för familjerna, säger Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor.

Läs hela ärendet


Presskontakt
Anna König Jerlmyr (M) Sylvia Rezania 0761-22 92 00
Ann Katrin Åslund (FP) Ulrika Frändén 0761-22 93 97
Stina Bengtsson (C) Frida Demervall 0761-22 94 13
Ewa Samuelsson (KD) Markus Nyman 0761-22 99 11