Stockholms stad

Alla Stockholms stadsdelar finns nu med på stockholm.se

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 16:57 CEST

Stockholms stads webbportal stockholm.se är nu ännu större och bättre. Från och med idag finns samtliga 18 stadsdelsförvaltningar med i portalen. På stockholm.se ska besökaren få svar på sina frågor och utföra tjänster och lätt komma i kontakt med politiker och tjänstemän.

Portalen stockholm.se i sin nuvarande form lanserades för två år sedan. Under den här tiden har informationen i portalen byggts på och omfattar idag alla 18 stadsdelar och hälften av stadens 20 fackförvaltningar. I och med att en förvaltning blir en del av portalen blir också deras information, service och tjänster på webben tillgängliga för en bredare målgrupp.

På portalen www.stockholm.se finns kommunens service, tjänster och evenemang i Stockholm samlat på ett ställe. Portalen är uppbyggd utifrån de frågor som invånare, turister eller företagare kan tänkas ha. Strukturen utgår ifrån tre dimensioner; ämne, geografi och stadens organisation.

Sedan tidigare är portalen stockholm.se anpassad till internationell standard för tillgänglighet. På portalen finns också valda delar av innehållet översatt till lättläst svenska, något som också ökar tillgängligheten för många grupper. Du kan också lyssna på innehållet på webbplatsen.

För mer information om utvecklingen på stockholm.se, kontakta projektledare Anne Scheffer Leander, Information Stadshuset, tfn: 08-508 29 516, anne.scheffer.leander@stadshuset.stockholm.se eller projektledare
Christina Zielfelt, Information Stadshuset, tfn: 08-508 29 233, christina.zielfelt@stadshuset.stockholm.se

Gör ett besök på www.stockholm.se
http://www.stockholm.se

Stadsledningskontoret, Anne Scheffer Leander, projektledare Information Stadshuset, anne.scheffer.leander@stadshuset.stockholm.se, 08-508 29 516, 070-47 29 516