Jenny Ström

ALLA vinner på att ALLA klarar grundskolan! Manifestation på Sergels torg lördagen den 16 juni kl 12-15

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2012 12:03 CEST

ALLA vinner på att ALLA klarar grundskolan!

Manifestation på Sergels torg lördagen den 16 juni kl 12-15


I samband med att ABF firar 100 år bjuder Attention Stockholms län in till en manifestation på Sergels Torg, nu på lördag 16 juni kl 12.00 – 15.00.

Kom och lyssna på topp politiker och eldsjälar

Är det verkligen barnen som inte klarar skolan?
Eller är det faktiskt så att skolan inte klarar av barnen?

Syftet är att synliggöra frågor som t.ex.:

 • Att barn och unga far illa i skolan
 • Den ökade psykiska ohälsan hos eleverna
 • Rätten till studier, arbete och bostad

Visste du att?:

 • Av de som slutar årskurs 9, så är det i vissa kommuner nästan 20% som inte har behörighet till gymnasiet.
 • Av de som börjar gymnasiet, så är det över 30% som inte fullgör studierna.
 • Om man saknar gymnasieutbildning är den relativa risken att förtidspensioneras i åldern 20–49 år tre gånger högre.

Medverkar gör bland annat:

 • Ibrahim Baylan, Riksdagsledamot
 • Johan Sjölander Socialdemokratisk sjukvårdspolitiker
 • Lisbeth Pipping Författare
 • Anders Milton Läkare
 • Henrik D Ragnevi Ordförande Attention Göteborg
 • Marie Wallius Attention Nynäshamn
 • Roger Mogert Oppositionsborgarråd Stockholm
 • Tommy Dahl Student
 • Sanna Nova Emilia Värdegrundsarbetare och författare
 • Parvaneh Ahmadi Ledamot i Socialnämnden i Nynäshamn
 • Anna Ljungdell Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn
 • Fernando Nyrén Attention UNG
 • Jonna Pipping Student
 • Gunnar Michanek Grundare av Mindfulnessgruppen
 • Jenny Ström Attention

Mer information:
Attention Stockholms Läns hemsida
Facebook:  ALLA vinner på att ALLA klarar grundskolan
Delar av manifestationen sänds LIVE via Bambuser:

 

Hålltider för Manifestationen
Observera att alla tider är ungefärliga!

12:00´
Jenny Ström – Konferencier och projektledare för eventet i Stockholms län inleder

Jenny är ordförande i Attention Haninge, vice ordförande i Attention Nynäshamn, intressepolitiskt engagerad och egen företagare

12:05
Statistikomgång – Visualisering av statistik angående skolan

12:10
Jonna Pipping 15 år - Jag vill inte bli kallad ”Jävla hora”!

Medverkat i bl a Lilla Aktuellt om hur det är att bli mobbad och hur lite skolan ingriper

12:15
Marie Wallius – Skolan - en grundläggande plattform för livet eller förvaring som ger bra statistik?

Aktiv i Attention Nynäshamn och mamma till en hemmasittande 15-årig tjej med autismspektrum diagnos

12:20
Sanna Nova Emilia – Läser en dikt

Föreläsare, dedikerad inom skolans värdegrundsarbete och författare till boken ”Att lära med hjärtat – när kunskap och värde blir ett”. Vi behöver se till varje barns individuella behov och förutsättningar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för deras kunskapsinlärning.

12:25
Parvane Ahmadi – Mobila skolteam

Socialdemokratisk ledamot i Socialnämnden i Nynäshamn

12:30
Henrik D Ragnevi - berättar om Psykopolspelet

Ordförande i Attention Göteborg

12:35
Första ronden i Psykopol - Parvane Ahmadi spelar med Inger Ottosson

Inger Ottosson - är förskolechef och arbetar mycket med EQ, även förälder till tonårstjej som utmanat skolsystemet och sällan går till skolan

12:40
Lisbeth Pipping – Barn som anhöriga, ser vi dem?

Författare till bl a Kärlek och stålull – att vara dotter till en mamma som var utvecklingsstörd.

12:45
Statistikomgång – Visualisering av statistik angående skolan

12:50
Gunnar Michanek – Mindfulness i skolan minskar psykisk ohälsa

Grundare av Mindfulnessgruppen.

12:55
Jonna Pipping - Om mobbing

Medverkat i bl a Lilla Aktuellt om hur det är att bli mobbad och hur lite skolan ingriper

13:00
Ibrahim Baylan och Roger Mogert, möter två unga killar

Maximillian och Tommy berättar om hur de upplevt skolan och vad som kan förbättras! De kommer dessutom berätta om sin syn på förslaget om obligatorisk sommarskola

Maximillian Wyöni 20 år - Tillhör de 30% som påbörjat gymnasiet, men inte har fullgoda gymnasiebetyg, och ADHD och Aspergers syndrom

Tommy Dahl, 19 år - nyexaminerad student

Ibrahim Baylan - Riksdagsledamot, vice ordförande i utbildningsutskottet och Socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor

Roger Mogert - Oppositionsborgarråd Stockholm

13:30
Roger Mogert - Se till varje elevs behov!

13:40
Psykopol - Ibrahim Baylan möter Roger Mogert

13:45
Statistikomgång – Visualisering av statistik angående skolan

13:50
Fernando Nyrén – Vem granskar skolverket?
Aktiv i Attention UNG. Är med i filmen ”Från deltagare till ledare”, om att lära sig att leda ungdomsgrupper.

14:00
Anna Ljungdell – Sommarjobb till ALLA!
Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn. Som enda kommun i Sverige erbjuder Nynäshamn ALLA ungdomar sommarjobb i tre veckor när de slutat årskurs 9 och tre somrar framöver

14:10
Jenny Ström ställer frågor till Anna Ljundell om hur de ser till att sommarjobben fungerar för ALLA

14:15
Statistikomgång – Visualisering av statistik angående skolan

14:20
Psykopol - Johan Sjölander möter Anders Milton

Johan Sjölander - Socialdemokratisk sjukvårdspolitiker, Stockholm läns landsting. Driver opposition, främst runt frågor som rör folkhälsa, psykiatri,  jämställdhet.

Anders Milton - Läkare, tidigare regeringens nationella psykiatrisamordnare,  tidigare ordförande i Svenska Röda Korset, SACO, mm.  Bl a ledamot i styrelserna för Star for Life, Läxhjälpen, Ersta Diakoni, mm.

14:35
Henrik D Ragnevi - Följder för individen
Om man saknar gymnasieutbildning är den relativa risken att förtidspensioneras i åldern 20–49 år tre gånger högre

14:40Sanna Nova Emilia – Alla barn har särskilda behov
Föreläsare, dedikerad inom skolans värdegrundsarbete och författare till boken ”Att lära med hjärtat – när kunskap och värde blir ett”. Alla barn vill inte, kan inte och förmår inte att lära sig samma saker, på exakt samma sätt, på exakt samma tidpunkt, på exakt samma villkor. Vi behöver se till varje barns individuella behov och förutsättningar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för deras kunskapsinlärning.

14:45Statistikomgång – Visualisering av statistik angående skolan

14:50
Anders Milton – Samhällets ambitioner och ansvar

14:55 
Jenny Ström sammanfattar dagen och avslutar

 


Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska få det stöd och den service som de behöver samt bli bemötta med respekt.

Med vår information vill vi nå de funktionshindrande och deras anhöriga med kunskap om funktionshindrets innebörd och hur svårigheterna kan övervinnas. Ett annat viktigt syfte är att skapa större förståelse för våra medlemmars behov.

Målet är att alla ska bli bra bemötta i kontakten med skola, arbetsliv, socialtjänst, vård, omsorg och andra samhällsinstanser. Via externa kontakter med bl.a. massmedia strävar vi efter att förmedla kunskapen om de osynliga handikappens speciella problematik till alla.

Stockholms länsförening har som ändamål:

 • att arbeta efter riksförbundet Attentions intressepolitiska program och etiska riktlinjer
 • att vara ett samverkansorgan för Attentions lokala föreningar inom Stockholms län
 • att stödja bildandet av nya lokala föreningar i länet
 • att skapa ett länsövergripande samarbete mellan de lokala föreningarna i utbildnings- och informationsfrågor samt för verksamheter för medlemmarna
 • att sprida kunskap och förståelse om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland yrkes­verksamma och andra som kommer i kontakt med personer med dessa funktions­nedsättningar
 • att arbeta intressepolitiskt med landstinget och kommunförbundet i länet och verka för ett större inflytande i frågor som rör vård och stöd för personer med neuropsykiatriska funktions­nedsättningar och deras närstående
 • att samarbeta med andra föreningar i liknande frågor
 • att samverka med vårdgivare, skolor och andra verksamheter med syfte är att förbättra villkoren och öka livskvalitén för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar