Centerpartiet

- Allan Larsson måste avgå

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 12:00 CET

Centerpartiet anser att SVT:s beslut om nedläggningen av programproduktionen på flera orter i Sverige strider mot public service uppdraget. – Jag tycker att det är anmärkningsvärt att SVT tar det här beslutet. Dessutom har hela frågan skötts oerhört dåligt. Att SVT, som arbetar för yttrandefrihet, har belagt sin personal med munkavle är helt oacceptabelt, säger Birgitta Sellén (c).


Nedan kan skrivelsen läsas i sin helhet:

Till kulturminister Marita Ulvskog
Med anledning av det beslut som idag tagits av SVT:s styrelse begär Centerpartiet att SVT:s styrelseordförande Allan Larsson avgår.

SVT:s beslut innebär att programproduktionen i Luleå, Sundsvall, Örebro, Karlstad och Växjö upphör. Beslutet innebär också att stora delar av SVT:s personalstyrka minskas.
Centerpartiet anser att SVT:s public service ansvar, som bland annat innebär att 55 procent av allmänproduktionen ska produceras utanför Stockholm, inte kan uppfyllas med det beslut som idag tagits av styrelsen. Likaså riskerar mångfalden att gå förlorad. Detta kan vi inte acceptera. Dessutom är det anmärkningsvärt att personalen har uppmanats att inte tala med politiker, vilket är oförsvarligt med tanke på att SVT ska värna yttrandefriheten. Med anledning av detta begär Centerpartiet att styrelseordförande Allan Larsson ska avgå.


Publicerat av: Elin Lagercrantz (2003-12-19)