Tedestrand coaching AB

Allas våra psyken, alla våra relationer - och även våra samtal - är alla komplexa ting!

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2013 17:39 CESTAllas våra psyken, alla våra relationer - alla våra samtal - och dialoger är komplexa ting.

Jag har gått igenom otaliga komplexa livsproblem. Jag har arbetat inom olika områden för att försöka få ordning hos människor och grupper som drabbas av psykisk ohälsa osv. Jag har arbetat som produktionsledare, ombudsman, behandlare och utbildats i alla möjliga metoder - kognitivt, systemiskt, cybernetiskt och även 12-steg förutom alla chefs, organisations och fackliga utbildningar jag genomgått.

Jag har sett att vi inte är speciellt bra på att lösa komplexa problem. jag kunde inte själv lösa mina livsproblem trots 4 år på behandlingshem både som patient och behandlare. Jag såg samma mönster hos flertalet av de som sökte hjälp. Jag har sett exakt samma mönster i arbetslivet

Jag lyckades på något sätt genom överlevnadsinstinkt förstå vad som är den felande länken.

Eftersom jag inom alla dessa områden stötte på samma "metoder" och försök att lösa all denna komplexitet så kunde jag till sist förstå att det man använde sig av inte kan fungera eftersom det är komplext. komplexitet innebär att det är stora mängder information eller byggstenar som ska återskapas i ett sönderfallet psyke exempelvis eller byggas upp eller lösas på annat sätt.

Det jag upptäckte var att man alltid försökte lösa dessa problem med samtalet i olika former och konstellationer. Och det gick upp för mig att samtalet inte kan hålla ordning eller klara av att processa något komplext. Lika tokigt som att kirurgi ska kunna lösa ett kirurgiskt problem utan röntgen. Orienteringen ska lösa orienteringsproblemet utan karta? Byggaren ska genom själva byggandet skapa en skyskrapa utan ritning.

Jag insåg att allt detta är generellt och gäller allt komplext som människan ska hantera, ingenting är undantaget. Det kan inte vara undantaget eftersom människan inte har den kapaciteten att samtala sig till en lösning - det blir slump som i huvudsak blir vilseledande.
I denna process lyckades jag skapa denna visuella överblick - processkarta som är fast i sin form och kan användas till alla former att komplex problematik där samtalet behöver ledning så att informationen processas i rätt ordning, allt annat är en illusion. det är skälet till att alla söker den optimala lösningen utan att finna den. det är skälet till att grupper som denna producerar ofantliga mängder ord om hur saker och ting ska lösas utan att något egentligen förbättras.

Jag tvingades och lyckades mot alla odds skapa denna visuell överblick för att överleva. Och när jag ritade upp den så visade den sig vara det optimala verktyg som alla söker.

Jag kan inte säga mer än att det verkligen fungerar! Detta är något helt nytt som måste upplevas - och processas tillsammans med mig.

Jag har så goda resultat idag och en liten vetenskaplig utvärdering som alla visar dessa goda resultat enhälligt. Mönstret går inte att ta fel på, den visuella överblicken - processkartan skapar mycket goda och varaktiga resultat.

Ta gärna del via min webbsida: http://tedestrand.se/

Ta gärna kontakt med mig, det är inte helt enkelt att släppa en 100-årig föreställning om att samtalet i olika former ska kunna lösa komplexitet. Där ligger den felande länken.

Anders Tedestrand
Psykologisk orienteringstränare


PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235