Boverket

Allbolagen har otydliga regler

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 15:31 CEST

Boverket har på uppdrag av regeringen gjort en utvärdering av lagen om allmännyttiga bostadsföretag och funnit att det finns behov av att förtydliga lagen. Det ska även i framtiden vara möjligt att genomföra ekonomiska transaktioner inom en koncern men enbart om pengarna stannar kvar i bostadssektorn.

En kommun ska t.ex. inte kunna finansiera driften av en idrottshall med pengar från det kommunala bostadsbolaget. Däremot ska det vara möjligt att föra över pengar till moderbolaget som inte har till uppgift att förvalta bostadsfastigheter om det kan visas att pengarna används för de allmännyttiga bostadsföretagens verksamhet.

Det blir allt vanligare med koncernförhållanden där kommunala bostadsföretag ingår. I Sverige är det endast Gotlands län som saknar kommunala bostadsföretag som ingår i en koncern.

Boverket menar att förutom förtydligandet i lagen bör lagstiftningen följas upp genom intyg från revisor. Dessutom bör den granskning som länsstyrelserna gör i dag rapporteras till Boverket.

Boverket har också kartlagt och analyserat i vilken utsträckning som landets länsstyrelser har gett tillstånd till kommunala bostadsföretag att sälja sina fastigheter. Kartläggningen visar att länsstyrelserna sagt ja till försäljning i 279 beslut (6 764 lägenheter) och nej i 29 beslut (2 866 lägenheter). Samtliga avslagsbeslut förutom två har avsett försäljningar av lägenheter i Stockholms län. Länsstyrelserna har i 90 % av besluten sagt ja till försäljning.

Boverkets utvärdering visar att skälen till försäljningar har varierat i landet, från försäljning av enstaka småhus, små hyreshus på mindre orter, uthyrningssvårigheter till bostadsrättsomvandlingar i Stockholm.

Bilden av att i stort sett alla länsstyrelser säger ja till försäljning kan se annorlunda ut om några år. Boverket menar att det nu inte finns skäl att föreslå förändringar i lagen när det gäller tillståndsprövningen.

Ytterligare upplysningar:
Gunilla Mejegård, enhetschef, Boverket, tfn 0455-35 32 37
Jan-Erik Gustafsson, jurist, Boverket, tfn 0455-35 30 87
Ingrid Birgersson, jurist, Boverket, tfn 0455-35 32 13
Ingvar Andersson, pressansvarig, Boverket, tfn 0455-35 31 09