AU Holding AB

Alldental certifierade för ISO

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 13:41 CET

(Aktietorget: AUH)

Alldentals kvalitetsledningssystem har granskats av SEMKO Certification AB och är i överrensstämmelse med kraven i SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 13485:2003. Alldental är nu certifierade för dessa två viktiga kvalitetsstandarder.

Certifieringen för ISO 9001 och ISO 13485 är väsentlig för Alldentals fortsatta utveckling på den kinesiska marknaden. Den kommer att vara nödvändig för de kommande registreringsprocesserna både hos SFDA och andra myndigheter i Kina.

Ett kvalitetssystem enligt ISO 9000 bygger upp ett ledningssystem för styrning av samtliga funktioner i ett företag. Ett kvalitetssystem enligt ISO 13485 är speciellt riktat för tillverkare av medicinsk teknik, främst för att underlätta harmonisering av författningskrav för medicintekniska produkter med avseende på ledningssystem för kvalitet.

ISO 9001 och ISO 13485 är internationellt gångbara och en tillgång för Alldental för framtida internationell utveckling.AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se