Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Allemansrätten i Stockholms län hotad

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 15:10 CET

Den nya lagen om strandskydd som trädde i kraft 1 juli 2009 riskerar att kraftigt försämra strandskyddet i landet och öka byggandet vid landets stränder. Den hotar allemansrätten och många rödlistade arter som är bundna till strandmiljöerna. Därför anordnar Naturskyddsföreningen en manifestation för strandskyddet med raketer och lyktor söndagen den 14 november på flera platser i Stockholms län, från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr. Manifestationen ska symbolisera forna tiders vårdkasar som tändes när fara hotade.

- Lagen skärper inte strandskyddet i områden där allemansrätten och naturen hotas, tvärtom är det nya möjligheter till undantag från strandskyddet som nu ges, säger Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

- Vi har ännu inte sett konsekvenserna fullt ut av den nya lagen eftersom det finns viss fördröjning i systemet. Men, ett mycket stort ansvar har lagts på kommunerna och länsstyrelserna, när reglerna blivit vagare. Naturskyddsföreningen tänker noga följa upp utvecklingen, säger Wallberg. 

Naturskyddsföreningens viktigaste kritik mot den nya lagen är:

  • Den höga exploateringen av strandmiljöer i tättbefolkade områden i Stockholms län kan fortsätta. Det finns inga skärpningar av strandskyddet i dessa områden.
  • Nya möjligheter till undantag för strandskyddet har införts.
  • En sådan möjlighet är att man på mycket lösa grunder helt kan upphävda strandskyddet i områden som en kommun anser är viktiga för landsbygdsutveckling
  • Kommunerna har fått rätt att själva bestämma om dispenser och upphävanden av strandskyddet. Kommunerna har tidigare varit mycket slapphänta med detta och Naturskyddsföreningen är därför oroad för strandskyddets framtid.

För information om platserna för manifestationerna besök www.naturskyddsforeningen.se/stockholm
eller kontakta Mårten Wallberg: 0733-74 67 14

Läs rapporten från 2008 gjord av organisationerna Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen, WWF, Sportfiskarna, Svenskt Friluftsliv samt Friluftsfrämjandet som tydligt visar att den nya lagen inte alls räcker för att stärka skyddet i de stora områden där exploateringstrycket på stränderna är mycket högt.

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_strandskydd_ny.pdf

 

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 27 kretsar med sammanlagt 44 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.