RISE Research Institutes of Sweden AB

Allians skapar Sveriges största certifieringsresurs

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 09:08 CET

SP Certifiering och SFK Certifiering går nu in ett nära samarbete och kan därmed erbjuda Sveriges största certifieringsresurs. Marknadens ökade behov av hög kompetens kommer att kunna mötas på ett unikt sätt. Samarbetet sträcker sig över flera områden och branscher, där allt fler kräver specialistkompetens. SP Certifiering är en del av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut som är ett internationellt ledande och erkänt tekniskt institut med bred och djup kompetens inom många områden. SFK Certifiering AB ägs av Svenska Förbundet för kvalitet, Sveriges främsta intresseorganisation för främjande av verksamhetsutveckling inom företag och organisationer. Både SP Certifiering och SFK Certifiering är redan idag bland de största och ledande certifieringsorganen i Sverige. Dessutom är båda är svenskägda. - Möjligheten att nyttja varandras resurser gör att tillsammans blir SP Certifiering och SFK Certifiering den största aktören på den svenska marknaden med en mycket hög grad av kompetens och flexibilitet. Det öppnar för nya möjligheter säger Lennart Månsson, SP Certifiering och Krister Lundell, SFK Certifiering. För mer information, kontakta Krister Lundell 036-167027, 070-667 64 49 krister.lundell@sfkcertifiering.se Eller Lennart Månsson, 033-16 50 58 lennart.mansson@sp.se