Solrosuppropet

Alliansen avböjer att kommentera de landsomfattande uppropen

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2011 18:36 CEST

Påskuppropet blev en stor succé runt om i landet med tusentals deltagare, dokumenterat av hårdbevakande media. Regeringen vägrade dock att uttala sig i media om uppropen utan hänvisade till de marginella förslagen på justeringar som lagts fram.

Förslagen handlar om att införa en "oskälighetsbedömning" som endast kommer omfatta ett fåtal. Vad som kommer anses vara "oskäligt" specificeras inte. Utförsäkringarna kommer fortsätta som hittills och orsaka ett onödigt lidande för tiotusentals. När de nya reglerna för blivande "nollklassade" införs är de flesta troligtvis redan nollklassade. Totalt beräknas 5000 blivande nollklassade kunna få den nya ersättningsformen som kommer hamna på en ersättningsnivå runt existensminimum. Reglerna för sjukersättning består och kommer fortfarande att vara västvärldens hårdaste med orimliga inträdeskrav. (källa)


Påskuppropet vädjar till regeringen att släppa prestigen och erkänna följderna av sjukförsäkringsreformen. Det är hög tid att sätta sig vid planeringsbordet tillsammans med övriga riksdagspartier och bygga en ny reform från grunden. En reform som vi svenskar kan vara stolta över och som ser till varje enskild individs behov.

Vi vill också att representanter från folket bjuds in att delta i denna reformprocess, så att den blir hållbar och genomtänkt från alla perspektiv.


Påskuppropet vägrar tystna. Vi kräver ett stopp av de förödande utförsäkringarna och humanare regler NU!


En fristående uppföljare, kallat "solrosuppropet", planerar att genomföra manifestationer på sensommaren i bl.a. sjukförsäkringsfrågan.

http://www.facebook.com/solrosuppropet


Välkomna att delta i solrosuppropet! 

Påskuppropet mot utförsäkringarna
Länk: Påskuppropets sida på Facebook