TU, Tidningsutgivarna

Alliansen bryter löftet om att avskaffa reklamskatten

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:35 CEST

Sedan 1997 har riksdagen vid sex tillfällen sagt att reklamskatten ska bort. I en debattartikel i Dagens Nyheter den 29 juni upprepades löftet. Där skrev kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och företrädarna för alliansens mediepolitiska grupp att reklamskatten skulle avskaffas. Av budget-propositionen som offentliggjordes igår framgår det dock klart att reklamskatten blir kvar.

- Det är mycket anmärkningsvärt att regeringspartierna gör ett sådant utspel som kort därefter visar sig sakna täckning i verkligheten. Alliansens mediepolitiska grupp säger en sak och sedan beslutar alliansen något annat, säger Anna Serner, vd för Tidningsutgivarna.

I debattartikeln i DN skrev kulturministern att det är nödvändigt att avskaffa reklamskatten av rättviseskäl och strikt ekonomiska skäl. Reklamskatten beskrevs som ideologiskt fel och en del av företagens marknadsföring som är en nyttig del i marknadsekonomin och inget som ska straffbeskattas. Samma argument som dagspressen framfört i åratal. I budgetpropositionen som offentliggjordes igår står det dock att "Förutsättningar för finansiering av ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten föreligger för närvarande inte".

- Det är obegripligt att ekonomiskt utrymme skulle saknas. Tidigare har Riksgälden sagt att den förväntar sig ett budgetöverskott på över 160 miljarder kronor år 2008. Alliansens politik är den som kulturministern och alliansens mediepolitiska grupp vill förverkliga. Den är ideologiskt driven. När regeringen, i stället för politik, bara bedriver nationalekonomi, verkställd genom finansminister Anders Borg, har den missuppfattat det uppdrag den fått av väljarna.

Reklamskatten slår olika mot olika medier. TV, radio och internet - betalar inte någon reklamskatt alls. Men den slår också mycket olika mellan de olika dagstidningarna. Idag betalar den stora merparten av Sveriges dagstidningar inte reklamskatt. Däremot betalar 35 dagstidningar omkring 140 miljoner kronor i reklamskatt på annonser. 5-6 av dessa dagstidningar betalar hela två tredjedelar av de 140 miljonerna.

- Om regeringen inte klarar att driva en ideologiskt driven politik när statsfinanserna är bättre än någonsin - vad ska då få oss att lita på att den någonsin ska klara det?

För mer information, kontakta:

Anna Serner, vd, Tidningsutgivarna, telefon 070-674 01 35