Allians för Sverige

Alliansen får regeringens förslag på (av)fall

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 13:37 CEST

Regeringens förslag om ytterligare undantag från kommunallagen för att förbättra kommunernas möjligheter att konkurrera på avfallsområdet kommer att falla. Allianspartierna lämnar in en gemensam motion som går emot uppluckringen av den så kallade lokaliserings- och självkostnadsprincipen. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer av allt att döma att gå på samma linje.

– Det kan knappast vara ett mål att kommunala bolag övertar avfallshantering från privata aktörer. Det är självklart att avslå regeringes förslag, särskilt som regeringen aviserat en samlad översyn av samtliga undantag från lokaliserings- och självkostnadsprincipen.

Kommunala avfallsbolag har monopol på hushållsavfallet. Det innebär att det kan uppstå en starkt snedvriden konkurrenssituation om kommunerna fritt fick konkurrera med näringslivets aktörer när det gäller insamling och återvinning Redan idag ser vi att kommunala avfallsbolag höjer priserna på monopoldelen av sin verksamhet. Av den privata sektorn upplevs det som ett medel att konkurrera ut de privata aktörerna inom övrigt avfall.

Konkurrensverket slår entydigt fast att regeringens försök att lindra förslagets negativa inverkan på konkurrenssituationen är helt otillräckliga. Det handlar om att kommunerna ska särredovisa den konkurrensutsatta delen av verksamheten. Vi delar konkurrensverket bedömning att detta är helt otillräckligt.
– Det är glädjande att de ca 700 företagen som har tillstånd att transportera avfall och andra entreprenörer som arbetar inom återvinningsbranchen nu får bättre möjligheter att konkurrera. Dessa företag går i täten för en teknikutveckling på miljöområdet som bidrar till nya jobb och tillväxt. Dessutom bidrar deras arbete till att föroreningen av vår miljö kan minska.
___________________________________

Claes Västerteg (c) 070-752 75 04

Lars Lindblad (m) 070-514 12 62

Sverker Thorén (fp) 070-253 61 67

Sven Gunnar Persson (kd) 070-510 48 57