Centerpartiet

Alliansen: Fler bostäder genom återbostadisering

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 07:22 CET

Sverige behöver fler bostäder för att klara en svår bostadskris. Därför välkomnar Alliansen idag förslaget om att en ny bestämmelse ska införas i plan- och byggförordningen som ska leda till allt fler bostäder. Förslaget är inom ramen för migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen och skickas idag äntligen på remiss av regeringen.


Förslaget är ett steg i rätt riktning för att regelförenkla och motverka den ökade bostadsbristen. Den innebär en förbättrad möjlighet att enklare återbostadisera utrymmen i flerbostadshus som tidigare fungerat som bostäder men som byggts om till exempelvis kontor. Att återställa lokaler som varit bostäder till att bli bostäder igen ska vara möjlig utan att behöva tillämpa nybyggnadskraven.

Enligt dagens gällande regler måste tillkommande bostäder uppfylla nybyggnadskraven. Genom de nya bestämmelserna i förslaget behöver tillkommande bostäder i ett flerbostadshus endast uppfylla samma standard som de redan befintliga bostäderna i huset.

Bostadskrisen ute i kommunerna är akut och enligt Boverket har i år, redan i maj, 240 av landets 290 kommuner uppgett att de har brist på bostäder. Det är 57 fler kommuner än förra året.
- Vi välkomnar alla regelförenklingar, även denna, men det räcker inte för de grupper som står längst från bostadsmarknaden. För att nå större resultat så måste regeringen tillmötesgå riksdagens krav på förändrade riktvärden för buller, förändringar när det gäller tillgänglighet i studentbostäder och kortare och snabbare planprocesser och överklaganden, säger Ola Johansson (C), bostadspolitisk talesperson.

Idag har i princip hela landet bostadsbrist. Den snabba befolkningstillväxten är en särskild orsak, som har förstärkts av ökad migration till Sverige.
- Liberalerna är generellt positiva till regelförenklingar som kan skapa fler bostäder. I vissa lägen – som till exempel efter 2015 års höga antal asylsökande – måste det även snabbt byggas tillfälliga och enkla bostäder som sedan kan flyttas när de inte behövs, säger Robert Hannah (L), bostadspolitisk talesperson.

Det finns fortsatt 138 000 människor inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, som kommer behöva en bostad. De allra flesta, runt 100 000, väntar fortfarande på beslut. Vi har också 23 000 personer som har fått ett beslut och väntar på att flytta vidare dit de ska bo permanent. Som en konsekvens av detta bedömer vi att kraftfulla åtgärder är helt nödvändiga. Förslaget om återbostadisering är ett sådant:

- Det är viktigt att få nya regler på plats för att underlätta mottagandet av asylsökande och integrationen av nyanlända. Ett regelverk som underlättar att återbostadisera lägenheter utan att nybyggnadskrav ska tillämpas är en av flera viktiga pusselbitar. Det är inget alternativ att erbjuda tält, säger Tuve Skånberg (KD) ordf i Civilutskottet.


Det är brådskande att kommunerna får bättre förutsättningar att få fram fler bostäder snabbt. Förslaget är dock bara en liten pusselbit i att hantera såväl den akuta bostadskrisen som den långsiktiga bostadsförsörjningen. Allvarliga problem måste lösas med kraftfulla åtgärder och reformer. Men vi understryker att regeringen måste göra mer för att underlätta bostadsbyggande:

- Förslaget är välkommet och brådskande, men bara en liten pusselbit i att hantera den akuta bostadskrisen. Det är särskilt angeläget att regeringen kommer med fler konkreta reformer för att möjliggöra för kommunerna att ytterligare öka nyproduktionen av bostäder, säger Ewa Thalén Finné (M), bostadspolitiska talesperson.


Presskontakt Moderaterna
Ina Kokalari, 072 228 31 91

Presskontakt Centerpartiet
Julie Tran, 073 346 64 74

Presskontakt Liberalerna
Jonatan Ohlin, 072 225 27 84

Presskontakt Kristdemokraterna
Johanna Jämstorp, 076 527 25 05

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.