Moderaterna

Alliansen: Fortsätt med svensk pälsnäring

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 17:24 CET

Allians för Sverige

Riksdagsledamöterna
Cecilia Widegren (m), 070-552 42 05
Anita Brodén (fp), 070-202 13 18
Sven-Gunnar Persson (kd), 070-510 48 57
Jan Andersson (c), 070-823 33 34


- Regeringen har i dag torsdag på sitt sammanträde beslutat lägga förslag om ändrad djurskyddslag. De vidhåller förslaget trots att lagrådet var starkt kritiskt i sitt yttrande. Ändringarna omöjliggör svensk pälsdjursuppfödning i framtiden.

- Förslaget förbättrar inte djurskyddet för minkarna då produktionen bara flyttar utomlands, där vi saknar möjlighet att påverka djuromsorgsförbättringar. Förslaget är tillkommet för att tillfredsställa miljöpartiet. Det står inte på vetenskaplig grund utan på tyckande. Ett bättre klimat för småföretag är en nyckel till Sveriges framtid. Regeringen visar här att de inte förstår hur viktigt det är.

Det säger riksdagsledamöterna tillika talespersonerna för allianspartierna i djurfrågor Cecilia Widegren (m), Anita Brodén (fp), Sven-Gunnar Persson
(kd) och Jan Andersson (c).

- Det är en djupt otillfredsställande hantering av seriösa småföretagare. Svensk pälsdjursuppfödning är av världsklass både vad gäller djurskydd och vad gäller produktkvalité. Nu blir vi beroende av en import från länder där djurskyddet är sämre och vi inte kan förbättra det.

- Det är anmärkningsvärt att regeringen helt bortser från lagrådets kraftiga kritik av förslaget. När maktens pris skall betalas sitter rättsäkerheten trångt.

- I socialdemokraternas Sverige skapar man ytterligare arbetslöshet, förutom de människor som redan i dag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

- Vi i alliansen kommer att se till att svensk pälsdjursnäring får möjlighet att fortleva också efter 2006 om vi vinner valet. Vi har svårt att inse vitsen av att uppfödningen flyttas till länder där djurskyddet är sämre än här. Utan att ge avkall på djurskyddsreglerna är vi övertygade om att branschen har en framtid också i Sverige.

- Det är därför viktigt att ta tillvara näringens vilja att utveckla verksamheterna för att tillsammans medverka till att förbättra djurskyddet.__________________
Oscar Hållén
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 45 14
+46-73-682 80 08