Centerpartiet

Alliansen ger större möjlighet för kommuner och landsting att behålla personal

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:28 CESTI dag presenterade partiledarna i Alliansen hur regeringen tänker underlätta för kommuner och landsting i den svåra ekonomiska situationen som råder. Dels kommer ett tillfälligt stöd på 7 miljarder att betalas ut under 2010 och dels görs en nivåhöjning från 2011 med 5 miljarder per år. Även om detta inte fullt ut kompenserar för det sviktande skatteunderlaget så blir det ett gott tillskott i de kommunala kassorna framöver.

Dessutom kommer en översyn av regelverken bland annat vad gäller balanskravet att göras. Det senare är av stor vikt för att över tid kunna hantera den kommunala ekonomin.

- Regeringen gör en klok prioritering inför vårbudgeten. Detta underlättar och minskar behoven av personalnedskärningar i kommuner och landsting. Nu kan vi fokusera på kärnverksamheter. Vi måste vara varsamma om varje skattekrona så att vi kan värna om kvalitén i välfärdssektorn säger Björn Mårtensson, kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun och ordförande i Centerpartiets Kommunala Sektion.
-----------------------------------------------------------------------------------


För ytterligare infomation:

Björn Mårtensson
070 - 568 30 52