Allians för Sverige

Alliansen i skatteutskottet föreslår att fastighetstaxeringen på bostäder tas bort

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 10:00 CET

Lennart Hedquist (M) Riksdagsledamot, ordförande i skatteutskottet 070-671 54 30
Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot 070-546 47 64
Gunnar Andrén (FP) Riksdagsledamot 070-881 39 17
Lennart Sacrédeus (KD) Riksdagsledamot 070-630 10 53


De mycket stora skillnader i skatteuttag mellan likvärdiga fastigheter i olika delar av landet som kännetecknade det gamla systemet är borttagna. Skillnader som uppfattas omotiverade kan dock fortfarande uppkomma. Det är viktigt att systemet i dess helhet uppfattas som legitimt och rättvist. Därför är det nu viktigt att vi belyser förutsättningarna för att slopa den nuvarande fastighetstaxeringen av bostäder.

För de bostäder som idag har en fastighetsavgift som följer taxeringsvärdet bör dessas lägre avgift normalt kunna indexeras på så sätt som sker i övrigt. En bostad som inte når upp till respektive takbelopp skulle därmed även i fortsättningen påföras en lägre fastighetsavgift, som dock inte längre skulle  stiga med ett  taxeringsvärde.

Att avskaffa fastighetstaxeringen är också viktigt mot bakgrund av förslag från den rödgröna kartellen  att stegvis  återinföra  den gamla fastighetsskatten grundad på taxvärdet.
Mot denna bakgrund föreslår nu skatteutskottet att en utredning tillsätts för att belysa förutsättningarna för att helt slopa fastighetstaxeringen på bostäder.

__________________

Petter Larsson Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm
+46-8-786 53 98 +46-73-682 80 03