Alliansen i Stockholms stad

Alliansen i stadshuset: Satsning på lokala utvecklingsarbeten inom sociala frågor i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 06:00 CEST

Socialnämnden, Stockholms stad
Anna König Jerlmyr, ordförande och gruppledare (M)
Ewa Samuelsson, gruppledare (KD)  
Ann-Katrin Åslund, gruppledare (FP)
Stina Bengtsson, gruppledare (C) 

Socialnämnden i Stockholms stad har fattat beslut om att fördela cirka 2,5 miljoner kronor till lokala utvecklingsarbeten för att stärka stadens arbete inom de sociala frågorna i enlighet med stadens forsknings- och utvecklingsplan.

– Det är viktigt att eftersträva utveckling, effekt och evidens inom socialtjänsten. Genom att stötta lokala utvecklingsprojekt kan vi skapa möjligheter samt prova och utvärdera nya arbetsmetoder. På så sätt får medarbetare och verksamheter möjlighet att utvecklas i sitt arbete och fler stockholmare kan få stöd med än bättre kvalitet, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Exempelvis ges stadens Uppsökarenhet medel för studiebesök till Bukarest enligt modellen MUST (Mutual Study Visits).

– Arbetet mot hemlöshet fortsätter. Uppsökarenheten ska på plats i Rumänien studera det arbete som utförs för EU-medborgare i hemlöshet eller annan utsatt situation, samt etablera kontakter och verka för en internationell samsyn över hur det förebyggande sociala arbetet bör bedrivas, säger biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD).

Hägersten-Liljeholmen, Rinkeby- Kista, Spånga-Tensta, Skarpnäck och Skärholmen samt Enheten för hemlösa ges stöd till utveckling av en evidensbaserad praktik i missbruksvården.

– I kampen mot missbruk är kunskap och forskning centrala delar. Därför satsar vi nu 1 150 000kr på arbetet med evidensbaserad praktik i missbruksvården. Syftet med projektet är att utveckla analys och bedömningarna i socialtjänstens missbruksutredningar, ett arbete som ska ske tillsammans med Stockholms Universitet, säger Ann-Katrin Åslund (FP).

Rinkeby-Kista, Skärholmen och Södermalm ges medel till utvecklingsarbete för det tredelade föräldraskapet, stöd till föräldrar med placerade barn.

– Att stödja föräldrar med placerade barn är oerhört angeläget. Så långt det är möjligt är det viktigt, framför allt för barnen, att ha en bra relation till sina biologiska föräldrar. För att klara av det krävs bra metoder och vi avsätter därför 380 000 kronor till forskning på området, säger Stina Bengtsson (C).

Bakgrund:
Stockholms stads forsknings- och utvecklingsplan (FoU-plan) ska stödja systematisk utveckling av en evidensbaserad praktik- och resultatstyrning inom socialtjänsten i Stockholms 14 stadsdelar och stadsövergripande verksamheter. En plan över prioriterade områden tas fram varje år.

Ärendet: http://insyn.stockholm.se/soc/document/2013-06-11/Dagordning/20/20_.pdf

Länk till Stockholms stads FoU-Plan 2013: http://www.stockholm.se/PageFiles/267764/FoU/tjutnov_2012%20nr1.pdf

Presskontakt:
Anna König Jerlmyr (M): Aaron Korewa 076 1 229 201
Ewa Samuelsson (KD): Markus Nyman 0761 229 911
Ann-Katrin Åslund (FP): Ulrika Frändén 0761 229 397
Stina Bengtsson (C): Frida Demervall 0761 229 413