Alliansen i Stockholms stad

Alliansen i Stockholms stad: 140 000 nya jobb i Stockholm till 2020

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2014 11:00 CEST

I dag presenterade gruppledarna för Alliansen i Stockholms stad Sten Nordin (M), Lotta Edholm (FP), Per Ankersjö (C) och Erik Slottner (KD) Alliansens valmanifest för 2014-2018. Årets manifest har ett tydligt fokus på jobb, bostäder och sammanhållning.

– Tillsammans lägger vi nu ett manifest med fokus på fler jobb och bostäder i Stockholm. Med en fortsatt tillväxtorienterad politik ska Stockholm få 140 000 nya jobb fram till 2020. Ett fortsatt Allianslett Stockholm är den enda garanten för fler jobb och bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande och finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Vi kommer att fortsätta höja lärarlönerna. Skickliga och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola. Genom ett maxtak för barngrupperna och genom att anställa fler fritidspedagoger, vill vi även stärka den viktiga roll som fritids spelar i barns lärande och sociala utveckling, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

– Stadshusalliansen har under mandatperioden jobbat hårt för att förbättra miljön bland annat genom att bygga ut Stockholms cykelvägar, förbättra luftkvalitén och satsa på matavfallsinsamling. Inför nästa mandatperiod vill vi i Alliansen satsa stort på miljövänligt bilåkande och bygga 2000 nya laddstolpar runt om i staden, säger stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C).

– Det är viktigt att Stockholm är en sammanhållen stad. Flera av stadens förvaltningar och bolag ska flytta till ytterstaden. Validering av invandrares kunskaper och utbildning ska bli bättre. Fler ungdomar ska erbjudas sommarjobb. Stockholm ska förtätas, stadsdelar länkas samman och barriärer försvinna. Tillväxten gör dessa satsningar möjliga samtidigt som skatten är låg. Vi är överens om att Stockholm även fortsättningsvis ska ha en av landets lägsta kommunalskatter, säger Erik Slottner (KD), vice gruppledare och toppkandidat inför valet. 

Alliansens vallöften 2014-2018 (i urval)

  • Fortsätta satsa minst 70 miljoner kronor per år på minst 7 000 feriejobb för unga
  • Fortsätta höja lärarlönerna
  • Bygga 140 000 nya bostäder till 2030
  • 5 000 studentbostäder ska stå klara fram till 2018
  • 2 000 nya laddstationer för elbilar
  • Bygga ut tunnelbanan med 10 nya tunnelbanestationer, förverkliga tunnelbaneutbyggnadens 9 stationer och gå vidare med en förlängning från Hagsätra till Älvsjö
  • Att cykelmiljarden följs av ännu en cykelmiljard
  • Bygga Förbifarten och bygga nya Slussen
  • En ny gästspelsscen i gasklockan i Norra Djurgårdsstaden
  • Fortsätt flytta stadens förvaltningar och bolag från innerstaden

Presskontakter

Sten Nordin (M): Moderaternas pressjour 08-508 29 222

Lotta Edholm (FP): Karl Rydå, 076-12 29 163

Per Ankersjö (C): Frida Demervall, 076-12 29 413

Erik Slottner (KD): Markus Nyman, 076-12 29 911


Bifogat finner ni Alliansens valmanifest i pdf-format.