Alliansen i Stockholms stad

Alliansen i Stockholms stad: Nytt telefoniavtal upphandlas

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 15:35 CEST

Sten Nordin (M)
Finansborgarråd

Lotta Edholm (FP)
Skolborgarråd

Per Ankersjö (C)
Stadsmiljöborgarråd

Ewa Samuelsson (KD)
Biträdande socialborgarråd 

Den 31 juli 2014 går ramavtalet avseende ”Helhetsåtagande avseende tjänster inom IT, telefoni och ServiceCentrum” ut permanent utan möjligheter till vidare förlängning. I samband med att en ny upphandling genomförs har alliansen nu enats om upphandlingens förutsättningar.

– Vilket företag som ska anlitas är inte klart ännu, men vi har kommit fram till vilka spelregler som ska gälla för den nya upphandlingen. Stockholms stad är landets viktigaste offentliga upphandlare och våra utvecklade krav på ansvar hos leverantören kommer att göra skillnad nationellt. Vi ska vara en tuff upphandlare som ställer krav och som har stockholmarnas bästa för ögonen. Vi har också kommit fram till att vi vill se en ansvarstagande leverantör som ges ett helhetsansvar för tjänsterna, säger Moderaternas gruppledare Sten Nordin (M).

– Det är glädjande att Stockholms stad nu tar ett första steg i att ställa krav på sina leverantörer när det gäller mänskliga rättigheter. De företag staden anlitar ska ha rent mjöl i påsen och arbeta aktivt med CSR-frågor och inte driva affärsverksamhet som aktivt stödjer diktaturer, säger gruppledare Lotta Edholm (FP).

– Bara för att orättvisor sker utanför vår kommuns gränser innebär det inte att staden kan avsvära sig allt ansvar, särskilt inte när vi sitter på ett viktigt maktmedel i form av miljardupphandlingar. På sikt måste kommunerna få större möjligheter att ställa tydliga sociala och miljömässiga krav, säger gruppledare Per Ankersjö (C).

– Stockholm ska ligga i framkant när det gäller att ta social och etisk hänsyn vid upphandlingar. Jag kommer att fortsätta att driva denna fråga och verka för att Stockholms stad successivt flyttar fram positionerna. Under hösten kommer vi att diskutera vilka generella etiska och sociala krav vi ska kunna ställa vid övriga upphandlingar, säger gruppledare Ewa Samuelsson (KD).

Presskontakt
Presskontakt Sten Nordin (M): Håkan Filipsson, 076-12 29 201
Presskontakt Lotta Edholm (FP): Simon Rothstein Frankander, 076-82 51 604
Presskontakt Per Ankersjö (C): Johanna Jönsson, 076-122 94 13
Presskontakt Ewa Samuelsson (KD): Markus Nyman, 076 122 99 11