Alliansen i Stockholms stad

Alliansen i Stockholms stad på DN debatt: ”En budget för barn och unga i Stockholm”

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 07:14 CEST

Alliansen i Stockholms stad på DN debatt:
”En budget för barn och unga i Stockholm”

”Alla barn här rätt till en trygg uppväxt. Därför presenterar vi nu en rad förslag för de mest utsatta barnen i Stockholm. Budgeten för sociala frågor ökar med närmare 150 miljoner och stor del av ökningen läggs på stadsdelsnämndernas verksamheter för utsatta barn och unga. Arbetet mot drogmissbruk fortsätter med en satsning på tio miljoner kronor. I detta ingår också en riktad satsning på Maria Ungdom. Vi utökar resurserna till socialtjänstens arbete med de mest utsatta barnen, bland annat genom förstärkt barnkompetens på kvinnojourer. Årets budget innebär också att stödet till barnfamiljer stärks. För barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet införs rätt till internet via bredband i försörjningsstödet, en satsning på fem miljoner. Inga barnfamiljer ska behöva vänta mer än en vecka på att få sitt första budget- och skuldrådgivningssamtal. Dessutom fortsätter föräldrastödsprogrammen som riktar sig till alla föräldrar i Stockholm. En bra skolgång är av central betydelse för barn som riskerar att hamna i utanförskap. De senaste åren har vi genomfört en rad viktiga reformer på detta område. Placerade barns rätt till en bra utbildning har stärkts. Samverkan mellan skolor, förskolor och socialtjänst har fördjupats med kravet att varje skola och förskola ska ha en egen kontaktperson på socialtjänsten”, skriver Sten Nordin (M), Lotta Edholm (FP), Per Ankersjö (C) och Ewa Samuelsson (KD) i en gemensam debattartikel på DN Stockholmsdebatt i dag.

Läs hela artikeln här 

Pressträffen hålls i dag, onsdag, kl 11:00 i Stadshuset .
Medtag pressleg eller annan pressidentifikation.
Välkommen!
Presskontakt Sten Nordin (M): Håkan Filipsson, 076-12 29 201
Presskontakt Lotta Edholm (FP): Simon Rothstein Frankander, 076-82 51 604
Presskontakt Per Ankersjö (C): Johanna Jönsson, 076-122 94 13
Presskontakt Ewa Samuelsson (KD): Markus Nyman, 076- 122 99 11