Vänsterpartiet

Alliansen lurade väljarna om Norrbotniabanan

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 13:32 CEST

Bygget av Norrbotniabanan, en kustjärnväg mellan Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå, är en avgörande investering för att utveckla övre Norrland. Inte minst skulle moderna godstransporter med järnväg öka industrins konkurrenskraft och möjligheter att utvecklas. Norrbotniabanan skulle också ge övre Norrland moderna persontransporter och innebära stora miljövinster. Vid en rödgrön valseger hade bygget av banan påbörjats under denna mandatperiod.

- I valrörelsen lovade en rad företrädare för den borgerliga alliansen att banan skulle byggas även med en borgerlig regering. Bland dem som gav löftena finns en rad ledande allianspolitiker från regionen liksom vice statsminister Jan Björklund (FP), påpekar Jonas Sjöstedt (V), riksdagsledamot från Västerbotten.

Idag svarade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) på en interpellation från Sjöstedt om tidpunkten för banans byggstart. Svaret gör helt klart att regeringen inte har några planer på att bygga banan före 2021.

-De borgerliga partierna har vilselett väljarna. Beskedet från ministern innebär ett tydligt löftesbrott. Många väljare i norra Sverige känner sig nog lurade idag, säger Jonas Sjöstedt och fortsätter:

-Regeringen satsar nästan bara på infrastrukturen i storstadsområdena medan de vänder ryggen åt norra Sverige. Dessutom satsar regeringen på extremt dyra vägbyggen som förbifart Stockholm istället för på den miljövänliga järnvägen.

Trots beskedet från regeringen kommer Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet att arbeta vidare för att Norrbotniabanan ska byggas.

-Vi kommer att skriva en särskild motion om byggstart för Norrbotniabanan under denna mandatperiod. Då får även de borgerliga riksdagsledamöterna som har uttalat sig för banan en chans att rösta för att den ska påbörjas, säger Jonas Sjöstedt.

Även Siv Holma (V) riksdagsledamot från Norrbotten, deltog också i interpellationsdebatten och är mycket kritisk:

- Den nya infrastrukturministern, stockholmsmoderaten Catharina Elmsäter-Svärd, visar på ett totalt ointresse för infrastrukturinvesteringar i norra Sverige när hon helt avfärdar byggstart på Norrbotniabanan.

 Kontakt:

Jonas Sjöstedt 070-554 15 21

Siv Holma 070-343 95 83

Vänsterpartiets pressjour 070-620 00 64

Infrastrukturministerns svar på Jonas Sjöstedts interpellation bifogas.