Ungdoms- och studentpartiet

Alliansen sviker sitt vallöfte till Stockholms studenter

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 08:46 CET

Ingen riktig studentrabatt på SL

Rabatten i budgeten långt från den utlovade

Ungdoms- och Studentpartiet är starkt kritiskt till landstingsalliansens hantering av frågan om studentrabatt. I det förslag som nu tagits i landstingsfullmäktige gäller studentrabatten endast terminskortet, vilket minskar dess värde drastiskt för de flesta studenter.

– Terminskortet är väldigt oflexibelt och ger inte den ekonomiska lättnad som så många studenter behöver, säger Oskar Reimer, talesperson för Ungdoms- och Studentpartiet.

Förslaget innebär att studenter i början av terminen måste ut med en stor summa för det rabatterade terminskortet, samtidigt som många har andra stora utgifter såsom kurslitteratur och flyttkostnader. Förslaget begränsar individens val och gör att studenter inte har möjlighet att planera sina biljettinköp för att minska reskostnaden, såsom alla andra resenärer kan göra. Istället för en rabatt som sänker månadskostnaden med 240 kronor sparar genomsnittsstudenten bara runt 60 kronor.

– Det är mycket tråkigt att behöva konstatera att alliansen inte håller sitt vallöfte till Stockholms studenter, säger Marianne Kronberg, talesperson för Ungdoms- och Studentpartiet.

19 juli 2006 skrev Stig Nyman (kd) och Maria Wallhager (fp) på SvD:s Brännpunkt: "Vårt förslag innebär att studenterna skulle erbjudas samma rabatt som pensionärer och ungdomar. Oavsett om studenten köper periodkort eller enskilda resor så kommer besparingen finnas där."

– Vi förutsätter att beslutet rivs upp till förmån för ett nytt beslut om en riktig rabatt såsom utlovats innan valet, säger Oskar Reimer.


Studiemedlet, i dagsläget 7256 kronor/månad, har sedan 1992 bara ökat med 20% (CSN) samtidigt som snittlönen i Sverige har ökat med 69% (SCB). Levnadsomkostnaderna i Stockholm skenar, inte minst boendekostnaderna är betungande för många. Studentrabatt på SL är en viktig reform och en bit på vägen mot att ge Stockholms studenter ekonomiska möjligheter att bedriva kvalitativa studier. Behovet att höja studiemedlet för studenter i hela Sverige kvarstår.

– I sammanhanget förtjänar att nämnas att alliansen också glömt bort den betalningssvagaste gruppen i samhället, nämligen ungdomarna. 70- och 80-talister är den fattigaste åldersgruppen och den första generation som har det sämre än sina föräldrar. Samtidigt är det allt fler i vår rikaste generation, 40-talisterna, som får åldersrabatt på SL. Rabattsystemet haltar betänkligt och en riktig studentrabatt bör kompletteras med en utökad ungdomsrabatt åtminstone upp till 28 år, säger Oskar Reimer.

Frågor besvaras av Ungdoms- och studentpartiets talespersoner:

Marianne Kronberg tfn 0709-96 88 33

Oskar Reimer tfn 0706-35 55 15