Alliansen i Stockholms stad

Alliansen tar strid för hundratals jobb till ytterstaden

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 16:25 CET

Alliansen: Karin Ernlund (C), Erik Slottner (KD), Lotta Edholm (L) och Anna König Jerlmyr (M)

Idag på kommunstyrelsens ekonomiutskott säger den socialdemokratiskt ledda majoriteten nej till flytten av utbildningsförvaltningen till Tensta, som initierades av Alliansen under föregående mandatperiod. Planerna för utbildningsförvaltningen var att flytta till Tensta där en samlokalisering med stadsdelsförvaltningen skulle kunna genomföras. Denna plan har den socialdemokratiskt ledda majoriteten förkastat och det saknas nu planering för flytt av utbildningsförvaltningen till ytterstaden. Istället vill Alliansen att flytten till Tensta genomförs eller att staden undersöker andra lämpliga platser i ytterstaden.

- Flytten av utbildningsförvaltningen skulle skapa fler arbetstillfällen i ytterstaden. Det skulle bidra till att stärka bilden av att hela staden är attraktiv att flytta till. Vi vet att tryggheten ökar där samhällsinstitutioner finns, därför är det obegripligt att Socialdemokraterna säger nej till detta, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

- Det är anmärkningsvärt att majoriteten förhalar flytten av utbildningsförvaltningen, det har nu gått över fyra år sedan beslutet togs och ingenting har hänt. Socialdemokraterna med Karin Wanngård (S) i spetsen pratar om att hela staden ska leva, men gör ingenting för att flytta våra stora arbetsplatser, snarare förhalar de beslut som redan tagits, säger Lotta Edholm (L), gruppledare och oppositionsborgarråd.

- Stockholms förorter behöver fler arbetstillfällen och samhällsservice. En flytt av utbildningsförvaltningen till Tensta skulle generera precis det, och på sikt öka tryggheten i och med fler arbetstillfällen och markeringen att staden är närvarande, säger Karin Ernlund (C), gruppledare.

- För mig är det självklart att stadens förvaltningar ska finnas spridda i hela staden. Stockholm är en stad – inte två i form av innerstad och ytterstad. Flera stadsdelar i Stockholm är i stort behov av fler arbetsplatser, om stadens förvaltningar kan bidra till en sådan utveckling är det självklart positivt. Fler arbetsplatser bidrar till bättre förutsättningar för det lokala näringslivet såsom restauranger, mataffärer och kemtvättar. Det bidrar även till att höja statusen på stadsdelar som idag av olika anledningar har dåligt rykte, säger Erik Slottner (KD), gruppledare.