Vänsterpartiet

Alliansen vill sänka arbetsrätten och strandsätta svenskt sjöfolk

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 09:49 CEST

Alliansregeringen har tillsatt en utredning med direktiv om att särskilt beakta möjligheterna att införa ett svenskt internationellt skeppsregister (SIS). Med ett sådant riskerar vi att ett antal tusen svenska sjömän blir strandsatta och förlorar sina arbeten.

För att göra det möjligt att införa ett svenskt internationellt register föreslås att Sverige bryter mot FN:s ILO konventioner om grundläggande mänskliga rättigheter som Sverige har ratificerat.

- Vänsterpartiet säger bestämt nej till att införa ett svenskt internationellt skeppsregister. Det måste finnas bättre sätt att främja svensk sjöfart än att inskränka grundläggande mänskliga rättigheter, säger Lars Ohly.

Utredningen föreslår allvarliga inskränkningar av förenings-, förhandlings- och konflikträtten och rätten att teckna kollektivavtal. Dessutom sätts anställningsskyddet ur spel.

- Ett sådant register kränker den svenska kollektivavtalsmodellen och sätter viktiga delar av arbetsrätten ur spel samtidigt som utländskt sjöfolk diskrimineras. Vi kommer aldrig att medverka till detta, säger Lars Ohly.

Kontakt:
Matti Kataja, pressekreterare till Lars Ohly, 0709-28 30 10
Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64