Stoppa Grundlagsändringen

Alliansen yrkar avslag - Grundlagsändring måste utredas på nytt

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2018 21:24 CEST

"Vi har tagit intryck av kritiken och ändrat uppfattning. Enligt Alliansens mening är lagförslaget framför allt förenat med tre problem som behöver analyseras närmare", säger Tobias Billström, gruppledare (M) 

"Lagförslaget innebär att databaser som vänder sig till professionella användare, t.ex. jurister, ska vara fortsatt tillåtna. Att på detta sätt göra skillnad mellan människor har uppfattats som orättvist. Det är en berättigad invändning", säger Anders W Jonsson, gruppledare (C)

"Lagförslaget är inte tillräckligt preciserat i fråga om vilka verksamheter som kommer att skyddas av grundlagarna och vad som ska falla utanför. Det är centralt att så långt möjligt klargöra var gränserna för mediegrundlagarnas tillämpningsområde går", säger Christer Nylander, gruppledare (L)

Stoppa Grundlagsändringen konstaterar nu tacksamt att Alliansen lyssnat inte bara på de många remissinstanser som kritiserat ett ogenomtänkt förslag, utan också på alla de folkliga protester som växt fram mot förslaget.

Stoppa Grundlagsändringen uppdrog åt Sentio att genomföra en opinionsundersökning där man frågade ett representativt urval av svenskar: Anser du att privatpersoner ska ha samma tillgång till offentliga handlingar som journalister o företag? Ja svarade 60 %, Nej svarade 19 %, Övriga tveksamma

Vi frågade också: Idag finns det databaser på internet där man enkelt kan söka efter handlingar från domstolarna, anser du att det är bra eller dåligt? Bra svarade 56 %, Dåligt svarade 26 %

Justitieminister Morgan Johansson är kritisk.

"Det är mycket svagt av de borgerliga partierna att inte orka stå upp för förslag som de själva varit med om att utarbeta", säger han i ett skriftligt uttalande till TT.

Stoppa grundlagsändringen beklagar att justitieministern i samarbetsregeringen varken lyssnat på Alliansen eller den omfattande kritik hans förslag fått. Hans förslag innebar bland annat att företag, etablerade journalister, myndigheter, studenter och riksdagsledamöter skulle ha till gång till sökbara domssamlingar men inte vanligt folk. Detta strider mot vad vi uppfattar som socialdemokratiska grundvärderingar.

För ytterligare information: www.stoppagrundlagsandringen.com
info@stoppagrundlagsandringen.com
Johan Westerholm 070 173 22 60
Stöd oss i sociala medier: www.facebook.com/stoppagrundlagsandringen
www.twitter.com/stoppagrundlags

Regeringen har lagt ett förslag på en grundlagsändring av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Snart ska riksdagen fatta beslut om den. Ett nytt beslut ska dessutom fattas av en nyvald riksdag efter höstens val för att regeringens förslag ska träda i kraft. Förslaget till grundlagsändring innebär allvarliga inskränkningar i offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Förslaget innebär bland annat att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar, via t.ex. rättsdatabaser över domar. Men det gäller inte alla, t.ex. medieföretagen Schibsted och Bonniers, banker, regeringskansliet och företag kommer fortsättningsvis få tillgång till rättsdatabaser. Detta är inte bara orättvist. Det strider också mot den grundläggande tanken i den svenska offentlighetsprincipen. Alla oberoende av ekonomisk ställning ska ha samma rätt att få tillgång till offentliga handlingar.