Centerpartiet

Alliansens försvarsmotion

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 14:03 CEST

Regeringen har visat en häpnadsväckande ovilja att skapa en bred politisk uppgörelse om Sveriges framtida försvar. Istället för en uppgörelse mellan ansvarstagande partier valde regeringen uttalade kommunister i vänsterpartiet och försvarsmotståndare i miljöpartiet. Summan av detta blir att regeringen underfinansierar sina egna ambitioner och samtidigt vill frånta riksdagen rätten att besluta om försvarets grundorganisation. Vi ser därför ingen annan utväg än att yrka avslag på regeringens försvarspolitiska proposition. Det säger Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg, Göran Hägglund och Maud Olofsson när de presenterade Allians för Sveriges svar på regeringens proposition.

Regeringens taktiserande och spel för gallerierna omöjliggjorde en blocköverskridande försvarsuppgörelse. Ett historiskt tillfälle har gått om intet. Genom regeringens agerande har uttalade kommunister i vänsterpartiet och försvarsmotståndare i miljöpartiet fått vetorätt över svensk försvarspolitik. Regeringen har valt en farlig väg och vi är de första att beklaga detta.

Sverige ska vara en ansvarstagande part i internationella insatser för att garantera fred och säkerhet i Europa och i övriga världen. Regeringen har i sin proposition för låga ambitioner på detta område. Och vad värre är, finansieringen följer inte ens de ambitioner regeringen sätter upp i försvarspropositionen. Det är absolut nödvändigt att de svenska trupper som sätts in i internationella uppdrag har den bästa möjliga utbildningen och utrustningen. Detta är inte möjligt med det försvarsanslag som regeringen tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet kommit överens om. Följden riskerar att bli nya "svarta hål" i Försvarsmaktens budget eller ännu värre svenska utlandstrupper som inte fått bästa möjliga utbildning och utrustning.

Många människor påverkas av det försvarspolitiska beslutet. Det understryker betydelsen av att omställningen av det svenska försvaret sker på ett ansvarsfullt sätt då många människor och orter är berörda. Det finns fog att ifrågasätta om regeringen tagit hänsyn till dessa kostnader i propositionen.

Regeringens proposition är underfinansierad och därför kan vi inte stödja den avslutar Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg, Göran Hägglund och Maud Olofsson.