Alliansen i Stockholms stad

Alliansens gruppledare i Polisstyrelsen: Fokus på polisens kärnverksamhet

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 06:00 CET

Polisstyrelsen i Stockholm län
Ordförande Anna König Jerlmyr (M)
Gruppledare Ann Katrin Åslund (FP)
Gruppledare Aphram Melki (C)
Gruppledare Erik Slottner (KD)

 

Igår, den 17 december, beslutade polisstyrelsen i Stockholm län om verksamhetsplaneringen för 2014. Fokus ligger på en ökad synlighet, förbättrad uppklarning av mängdbrott samt en tydlig ambitionsökning för att klara upp fler brott i nära relation. I en tid med krav på effektivisering av verksamheten är det viktigt att fokusera på myndighetens kärnuppgifter, skriver alliansens gruppledare i polisstyrelsen i Stockholms län.

- Årets verksamhetsplan fokuserar på polisens kärnverksamhet däribland synlighet och uppklarande av mängdbrott. Vi har därför valt att höja ambitionerna med 15 procent för dessa målområden jämfört med utfallet 2013, säger Anna König Jerlmyr (M), ordförande i polisstyrelsen i Stockholms län.

- Nu tydliggörs att polisen ska bidra i arbetet med att identifiera ungdomar som riskerar att välja en kriminell livsstil. Ungdomsutredningar ska bedrivas skyndsamt och handläggningstider kortas. Tiden har stor betydelse när det handlar om ungdomsbrott, säger Ann-Katrin Åslund (FP), ledamot i polisstyrelsen i Stockholms län.

- Vi fortsätter satsningen för ökad synlighet av polisen som också bör maximeras. Det är viktigt att sociala insatsgrupper sprids inom hela länet och att en fortsatt satsning görs mot brott i nära relationer, säger Aphram Melki (C), ledamot i polisstyrelsen i Stockholms län.

- Det är mycket prioriterat att polisen är synlig och närvarande ute i samhället. Synligheten ska öka jämfört med i år och våra lokala och mobila poliskontor ska fortsätta sitt viktiga arbete med att förebygga brott på utsatta platser, säger Erik Slottner (KD), ledamot i polisstyrelsen i Stockholms län.


Fakta

Den 1 januari 2015 kommer dagens 21 polismyndigheter att tillsammans med statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) och Rikspolisstyrelsen att bli en gemensam myndighet. Inför detta behöver Stockholmspolisen spara in 260 miljoner kronor för att gå in med ett nollresultat.

Sedan 2010 då regeringens mål om 20 000 poliser nåddes och antalet anställda varit ungefär densamma har polismyndigheten i Stockholms län tillskjutits ytterligare 500 miljoner kronor och idag uppgår myndighetens budget till 5, 159 miljarder kronor.

Verksamhetsplanen är ännu så länge preliminär och mindre justeringar kan bli aktuella efter det att de slutliga planeringsförutsättningarna kommer från regeringen vid årsskiftet.

Den preliminära verksamhetsplanen finns med som bifogad pdf-fil. 


Presskontakt

Anna König Jerlmyr (M)                Sylvia Rezania 076-122 92 00
Erik Slottner (KD)                          Markus Nyman 076-12 29 911
Aphram Melki (C)                          Aphram Melki 08-580 28 674
Ann Katrin Åslund (FP)                 Ulrika Frändén 076- 12 29 397