DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Alliansens löften var bara vackra ord, de rörde inte oss!

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 20:45 CEST

I programmet "Halvtid" den 2 september i TV 4 ställdes alliansens partiledare mot väggen om utanförskapet.

Debatten kom till stor del att handla om svårigheterna för personer som har sjukersättning (förtidspension) att erhålla arbete. Särskilt svår är situationen för unga personer.

Endast 36 % av De Handikappades Riksförbunds DHRs medlemmar har arbete trots samma utbildningsnivå som övriga befolkningen. Många vill inget högre än att arbeta och satte stora förhoppningar till alliansens vallöften om nytänkande och nya satsningar.

Vi inser nu, att dessa löften inte gällde oss. Regeringens satsningar på nystartsjobb och nyfriskjobb avser tydligen bara personer med mindre funktionsnedsättningar. Av 500.000 förtidspensionärer, varav många med nedsatt rörelseförmåga, har endast 1 % erhållit arbete genom dessa åtgärder. Personer som länge stått utanför arbetsmarknaden måste ges möjlighet till stöd av arbetsförmedlingen, försäkringskassan och rehabiliteringen (social- arbetsmarknadsmässig och medicinsk) och erbjudas coaching för att komma ut på arbetsmarknaden.

- Vi känner oss svikna! Det stöd som alliansen utlovade var bara vackra ord, säger Maria Johansson förbundsordförande i DHR.

- Det trendbrott som partiledarna i programmet likt ett mantra upprepade har vi inte sett skymten av. Sluta se alla personer med funktionsnedsättningar som en enhetlig grupp. Se oss som en resurs och som personer med kompetens! Jobba för en förändring av attityderna i stället för att alltid som första och enda lösning erbjuda arbetsgivaren bidrag.

Kontakt
Maria Johansson, förbundsordförande 070-508 80 29
Barbro Gregorson, ombudsman barbro.gregorson@dhr.se