Socialdemokraterna i Linköping

Alliansens nya, och hittills enda, jobbsatsning är bra – men räcker inte!

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 11:48 CET

−  I vår skuggbudget lovade vi 500 nya sommarjobb. Självklart är vi glada att Alliansen lyssnar på oss och skapar 100 nya – men det räcker inte. Vi måste akta oss för att tro att ungdomsarbetslösheten löses med sommarjobb – det är ett mycket bredare problem än så. Det kräver breda lösningar, säger Lena Micko (S), kommunstyrelsens vice ordförande i Linköping.

Linköpings kommun erbjuder idag 500 sommarjobb. Alliansens senaste satsning riktar sig till ungdomar som redan lever i ekonomisk utsatthet. Socialdemokraterna ville i sin skuggbudget fördubbla antalet sommarjobb till 1000 och dessutom rikta sig generellt till linköpingsungdomar. Utöver det innehöll S-budgeten satsningar på utbildning, trainee- och praktikplatser samt anställning för unga i Fas 3.

−  Förutom sommarjobb krävs andra insatser. Vi har föreslagit fler platser inom exempelvis yrkesutbildningarna – men även kommunala anställningar för linköpingsbor som är fast i den passiva arbetsmarknadsåtgärden Fas 3. Jag hoppas att Alliansen inte låter prestige styra – utan även överväger dessa S-förslag, säger Jakob Björneke (S), kommunalråd i opposition, med ansvar för utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor.

Socialdemokraternas skuggbudet omfattade:

−  Anställning under sex månaders av 100 linköpingsbor i som är fast i Fas 3 tid.

−  500 nya sommarjobb .

−  100 jobb och utbildningsplatser genom ett, med näringslivet samägt,  kompetensförmedlingsföretag.

−  150 nya vuxenutbildningsplatser, riktade mot bristyrken.

−  500 praktik- och traineeplatser genom kommunens upphandlingar.

−  Totalt 1450 jobb- och utbildningsplatser.    


För kommentarer, kontakta

Lena Micko, på 0706 – 40 68 94.
Jakob Björneke, på 013 – 20 57 93.


Vid övriga frågor, kontakta
Jonatan Hermansson

Politisk sekreterare (S)
Linköpings kommun

Besöksadress: Storgatan 43, Stadshuset
Postadress: 581 81 Linköping
Tel: 013 20 70 35
E-post: jonatan.hermansson@linkoping.se
Twitter: JonatanH


Socialdemokraterna i Linköping