Socialdemokraterna i Linköping

Alliansens politik segregerar skolan - S vill blanda elever för att öka kvaliteten

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 08:04 CEST

Alliansens beslut i Bildningsnämnden om uppdelning av utbildningsutbudet mellan de kommunala gymnasieskolorna får stor åverkan på skolsegregationen i Linköping. Yrkesprogram särskiljs från högskoleförberedande program genom att koncentreras till enskilda skolor. Socialdemokraterna var emot beslutet och vill istället att man snabbt utreder frågan och hur skolsegregationen istället kan motverkas:

- Situationen som beslutet innebär är illa eftersom det leder till sämre skolresultat och att skolan inte kan fungera som mötesplatser mellan olika ungdomar med olika bakgrund. Det viktigaste politiska verktyget på lokal nivå för att komma tillrätta med denna segregation är fördelningen av program mellan olika skolor. Vi skulle vilja att det sker en större spridning av yrkes- och högskoleförberedande program på flera skolor. Med alliansens beslut kvarstår segregationen mellan yrkes- och högskoleförberedande program. Vi socialdemokrater kan inte ställa oss bakom beslut som leder till segregering, säger Bildningsnämndens vice ordförande, Helena Balthammar.

Yrkesprogrammen befinner sig redan i ett alarmerande läge, och den beslutade inriktningen om fördelning av utbud kommer inte hjälpa den utvecklingen:

- Det är nu två år sedan Gy11-reformen sjösattes. Det har lett till ett minskat intresse för yrkesprogrammen. Det här beslutet kommer inte göra det mer attraktivt. Vi socialdemokrater vill se skolor med blandade sammansättningar av såväl elever som inriktningar. Så får vi också bättre resultat, avslutar Helena Balthammar.

S motion finns som bilaga

För mer information:
Helena Balthammar
Vice ordförande Bildningsnämnden
070-568 68 31

 

 

Socialdemokraterna i Linköping 
Storgatan 24, 582 23, Linköping 

Sara Eriksson, politisk sekreterare: 013-20 70 56
Elias Aguirre, ombudsman: 013-14 42 90 

www.socialdemokraterna.se/linkoping
www.eastwing.se