Resurs

Alliansens propaganda-paket lämnar utförsäkrade i sticket

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2009 10:48 CEST

I går presenterade Husmark och Littorin sitt "introduktionspaket" för de ca 70000 sjuka som utförsäkras från sjukpenning och sjukersättning när Utförsäkringslagen nu slår igenom fullt ut.
För de utförsäkrade tycks programmet innebära en ersättning runt 5000 kronor i månaden i kombination med tillträde till arbetsförmedlingens program. Helhetsintrycket är att kunskap och hänsyn till sjukas situation saknas.

Låt oss börja med de delar som är bra:

Det är bra att regeringen insett att deras tidsgränser inte alltig är förenliga med verkligheten.. de antyder i sin artikel uppluckring av tidsgränsen för den förlängda sjukersättningen..vi får hoppas att detta också omsätts i lagtext och inte bara blir en läpparnas bekännelse. 

Det är bra att sjuka kan få tillgång till kompetens och program från arbetsförmedlingen. Det finns en del sjuka som skulle vilja och kunna arbeta om de fick rätt stöd. Frågan är varför de inte kunde ha fått tillgång till dessa program och ändå få sjukersättning? Och varför har inte försäkringskassan erbjudit dem den rehabilitering som de haft rätt till?

Det är bra om den överhoppningsbara tiden för a-kassan ökas från 5 till 10år, och att det nu är lättare att komma in i a-kassan. Tyvärr riskerar många sjuka att ändå hamna på på grundnivån med en ersättning på runt 5000 kronor i månaden. Att man nu kan tjäna in a-kasse ersättning på bara tre månaders arbete hjälper inte dem som inte kan klara ett arbete i tre månader. De som utförsäkras från sjukersättningen förlorar också möjligheten till bostadstillägg som för många kompletterade upp sjukersättning till en skälig nivå.

Det är bra om den som inte klarar programmet lovas återinträde i sjukförsäkringen. Även här riskerar dock juridiskt finlir att sätta käppar i hjulet för den sjuke. Det är oklart om man tänker sig att dessa personer ska slussas över i den varaktiga sjukersättningen eller om man tänker sig en ny sjukförsäkringsreform för denna grupp. Återigen riskerar här ersättningsnivåerna att hamna på försörjningsstödsnivå då sjukersättningsbeloppet räknas om efter introduktionsperioden.

De allvarligaste problemmen med programmet är dock dessa:

Stora grupper riskerar att hamna utanför. Försäkringskassans bedömningar av arbetsförmåga och rätt till sjukersättning har nu blivit så hårda att många med långvarig kronisk sjukdom utförsäkras redan innan tidsgränserna löper ut. Det verkar tvkesamt om dessa grupper som redan nu "friskförklarats" får tillträde till programmen, och även om de skulle få det så står de utan inkomst fram till januari 2010.

Programmet tar inte individuella hänsyn. Alla dras över samma kam och tidpunkten för arbetslivsinriktad rehabilitering riskerar att sättas in vid en tidpunkt då den sjuke pga sitt tillstånd inte kan tillgodogöra sig den. Insatsen riskerar då att göra med skada än nytta. Sjukdom och tillfrisknande är dynamiska och långdragna processer som bäst hanteras med varsam och kunnig hand, med hjälp av medicinsk kunskap och patientens egen självkännedom. 

Arbetsbelastningen anpassas inte efter den sjukes resurser. En välkänd riktpinne inom all rehabilitering är"start low, go slow".. med vilket avses att återgång i arbete efter en längre tids sjukdom bör ske i från en låg nivå.. kanske från några timmar i veckan för att utökas i flera etapper, kanske med månader mellan varje steg. Det måste fungera bra att jobba 10 timmar i veckan innan man försöker sig på att gå upp i 20 timmar tex.

I sjukförsäkringen har därför lösningar där man laborerat med arbetstid varit rekommenderade. Orkar man pga sjukdom inte arbete 40 timmar i veckan, kan man försöka med 30, eller 20. Och omvänt, även om man är sjuk kanske man kunnat orka jobba lite, 10 eller 20 timmar i veckan. Deltidsarbete med sjukpenning eller sjukersättning på deltid har möjliggjort att många sjuka kunnat hålla balansen mellan krav och resurser. Att ha möjlighet att arbeta deltid innebär också tillgång till kollegor, nätverk och en delandra av arbetslivets privilegier.

Men nu är det stopp för detta. För till skillnad från sjukförsäkringen har arbetslöshets ersättningen en tydlig inriktning mot heltids-tänk. Möjligheterna att få a-kassa på deltid har ju kringsskurits så att man endast kan få a-kassa på deltid i 75 dagar.

Rent krasst innebär detta att sjuka.. som om de ska kunna återgå i arbete.. måste få möjlighet att göra detta stegvis i sin egen takt och nästan alltid på deltid.. hamnar i en försäkring som motverkar deltids sysselsättning. Alternativet att kasta sig ut i heltidsarbete utan långsam successiv upptrappning innebär för många sjuka en mycket stor risk att hälsan snabbt försämras och arbetsförmågan helt går förlorad.

Andra sjuka jobbar sedan länge deltid och får därutöver sjukersättning motsvarande det som saknas till 100%. Dessa grupper utförsäkras i hög takt med de nya reglerna och får därefter hanka sig fram på en halv lön, utan möjlighet att få stöd av vare sig a-kassa eller sjukförsäkring.

Alternativet, att säga upp sig från sitt deltidsarbete och söka ett annat, "lättare" arbete på heltid uppleva orealistiskt. Och med tanke på svårigheterna för någon med sjukdom att hitta en förstående arbetsgivare är detta föga förvånande.

Nej, Cristina Husmark.. ni har inte lyckats konstruera någon "bro" från sjukförsäkring till arbete som ni skriver i er presskommuniké.. ni har lagt ut en mörken spång vid vägens ände.. och vart spången leder.. vågar man knappt nämna.

Och Fredrik Reinfeldt, hungriga vargar må jaga bra, men hungriga och sjuka vargar jagar inte.

Nej, Vi i Resurs är varken nöjda eller lugnade av regeringens paketlösning. Vår kamp för ett sundare och klokare Sverige fortsätter.

Väl mött på Mynttorget den 16 september! Hundratusen listan överlämnas, Margareta Tiger, Jenny Fjell och Gerti Gladnikoff talar under banderollen "Bekämpa sjukdom, inte sjuka"  Manifestationen pågår kl 11-12.