Allians för Sverige

Allianspartierna räddar minknäringen

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 11:57 CET

Allianspartierna räddar minknäringen

- Det är glädjande att vi nu kan ge Sveriges pälsdjursuppfödare arbetsro och framtidstro. Samtidigt sänder vi en tydlig signal för att i samarbete med branschen satsa på mer forskning på djurskyddsområdet.

Stoppat näringsförbud

Den förra regeringens förslag var i praktiken ett näringsförbud för uppfödning av minkar för pälsproduktion. Allianspartierna har hela tiden varit mycket kritisk till s-regeringens sätt att hantera frågan, både ur ett djurskyddsperspektiv och ur ett företagarperspektiv. Bland annat togs det inte hänsyn till pälsdjursutredningens inriktning mot ökad forskning och utveckling tillsammans med näringen. Man lyssnade inte heller till lagrådets synpunkter.
- Vi vill istället ta till vara näringens vilja till metodutveckling av verksamheten, för att tillsammans medverka till ett ständigt förbättrat djurskydd.

God djurhållning

Efterfrågan på päls är i högsta grad internationell. De svenska uppfödarna står sig väl i denna konkurrens, tack vare god pälskvalité till följd av god djurhållning. Utan att ge avkall på djurskyddet, är vi övertygade om att branschen har en framtid också i Sverige. Pälsdjursnäringen skall utvecklas inte avvecklas.


För mer information kontakta:
Claes Västerteg, (c) vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet 070-752 75 04
Jeppe Johnsson, (m), ledamot miljö- och jordbruksutskottet 070-530 42 78
Anita Brodén, (fp), ledamot miljö- och jordbruksutskottet 070-202 13 18
Sven-Gunnar Persson, (kd), ledamot miljö- och jordbruksutskottet 070-510 48 57