Moderaterna

Allianspartierna skriver brev angående trängselskatten i Stockholm

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 16:09 CEST

- Vid morgondagens sammanträde med styrelsen för Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) kommer frågan om det pågående trängselskatteförsöket i Stockholm ånyo att diskuteras. Inför detta möte vill vi klargöra hur de fyra allianspartierna i riksdagen ser på denna fråga.

Det skriver Mikael Odenberg (m), Jan Björklund (fp), Mats Odell (kd) och Åsa Torstensson (c) i dag i ett brev till KSL.

- De fyra allianspartierna i riksdagen vill följa folkviljan. Därför uppmanar vi styrelsen i KSL att verka för att riksdagen ges ett så brett och fullgott beslutsunderlag som möjligt. Alla kommuner i Stockholms län bör uppmanas att genomföra egna rådgivande folkomröstningar om trängselskatten i samband med höstens val. Att inte folkomrösta lämnar de egna invånarna utan möjlighet att påverka. Även de kommuner som folkomröstade i frågan 2003 bör uppmanas att folkomrösta på nytt. Kommunerna bör uppmanas att formulera alternativen i sina omröstningar på ett så likartat sätt som möjligt.

Brevet bifogas nedan i sin helhet.

------------

Till: Kommunförbundet i Stockholms län (KSL)


Beslut ang trängselskatt i Stockholms län

Vid morgondagens sammanträde med styrelsen för KSL kommer frågan om det pågående trängselskatteförsöket i Stockholm ånyo att diskuteras. Inför detta möte vill vi klargöra hur de fyra allianspartierna i riksdagen ser på denna fråga.

I Stockholms stad råder det enighet mellan samtliga partier om att arrangera en rådgivande folkomröstning i samband med höstens val. Samtliga partigrupper i Stockholms kommunfullmäktige har sagt sig vilja respektera och följa utslaget i den folkomröstningen.

Den lagstiftning som har utformats av socialdemokraterna och dess stödpartier lägger emellertid inte beslutanderätten i frågan hos Stockholms stad. I stället ankommer det uttryckligen på riksdagen att besluta om trängselskattens framtid. I det läget kan inte riksdagen undra sig ansvaret för att göra en egen bedömning av frågan. Riksdagsbeslut kan aldrig fattas med automatik.

Vi konstaterar att det inte finns något riksintresse som talar för eller emot en trängselskatt i Stockholm. Följaktligen kan riksdagen vid ett kommande beslut tillmäta den lokala opinionen största vikt. Samtidigt är det uppenbart att trängselskatten är en fråga som berör hela regionen. Flera kommuner i Stockholms län avser att genomföra rådgivande folkomröstningar i samband med höstens val. För att ge riksdagen ett så bra beslutsunderlag som möjligt är det angeläget att många, helst alla, kommuner deltar.

Redan under 2003 anordnade flera kommuner rådgivande folkomröstningar i trängselskattefrågan. De omröstningarna genomfördes emellertid under andra förutsättningar än de som nu gäller. Därmed har de idag ett begränsat värde som vägledning för riksdagen efter det att trängselskatteförsöket genomförts.

De fyra allianspartierna i riksdagen vill följa folkviljan. Därför uppmanar vi styrelsen i KSL att verka för att riksdagen ges ett så brett
och fullgott beslutsunderlag som möjligt.

- Alla kommuner i Stockholms län bör uppmanas att genomföra egna rådgivande folkomröstningar om trängselskatten i samband med höstens val. Att inte folkomrösta lämnar de egna invånarna utan möjlighet att påverka.

- Även de kommuner som folkomröstade i frågan 2003 bör uppmanas att folkomrösta på nytt.

- Kommunerna bör uppmanas att formulera alternativen i sina omröstningar på ett så likartat sätt som möjligt.


Vänlig hälsning


Mikael Odenberg Jan Björklund Mats Odell Åsa Torstensson
gruppledare (m) 1 v. partiordf (fp) 2 v. partiordf (kd) gruppledare (c)


__________________
Niclas Bengtsson
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 41 05
+46-73-682 80 03