Attac Sverige

Allianspartierna sviker biståndslöftet

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 16:16 CET

Det står nu klart att den svenska regeringen använder 1,5 miljarder av biståndsbudgeten till skuldavskrivningar för svenska exportkrediter till Kongo och Liberia. Pengar som skulle gått till fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer hamnar nu istället i den svenska statskassan.

– Beslutet om att använda biståndsmedel till skuldavskrivningar är upprörande av flera skäl, säger Martin Persson, medlem i Attac Sveriges gemensamma arbetsgrupp. Framförallt innebär detta beslut att man i princip bryter löftet om att behålla enprocentsmålet för bistånd. Innan valet tog dessutom tre av allianspartierna tydligt avstånd från denna typ av budgettekniskt trolleri för att blåsa upp biståndsbudgeten(1).

Skulderna som nu skrivs av härstammar från exportkrediter givna till svenska företag och där skulden sedan övertagits av den svenska regeringen. Utlåningen har därför inte prövats utifrån biståndsmål, utan främst utifrån svenska näringslivsintressen. När Norge nyligen skrev av liknande skulder gjorde man det utan att ställa motkrav på länderna ifråga och utan att använda biståndsmedel. Istället bad man om ursäkt för denna olyckliga historiska sammanblandning av näringspolitik och utvecklingspolitik.

– Istället för en skuldavskrivning med hjälp av biståndsmedel borde vi ha haft en diskussion om illegitima skulder (2) och långivarnas ansvar till dagens skuldsituation, fortsätter Johan Sanne. När andra rika länder som Norge och Storbritannien idag tar steg framåt i skuldfrågan och skapar en internationell diskussion om dessa frågor så väljer den svenska regeringen att ta ett steg bakåt – det är sorgligt att se.

Kontakt:
Martin Persson – 0702 078 198 eller martin@attac.se
Kajsa Åkerström - 0739 844 799 eller kajsa@attac.se

Fotnot 1: Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna svarade i Diakonias valenkät tydligt ja på frågan om det är fel att använda biståndsmedel till skuldavskrivningar. Se www.diakonia.se/sa/node.asp?node=1327

Fotnot 2: Även frågan om illegitima skulder sade sig Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna vara intresserade att lyfta, åtminstone innan valet. Se Attac Sveriges valenkät på http://attac.se/blogg/3078/attac-sveriges-valenkaet-2006