Kristdemokraterna, KD

Allianspartiernas trafikpolitiska talesmän: Dags att satsa på vägarna och på konkurrens i tågtrafiken

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 14:09 CEST

- Sverige behöver en ny transportpolitik som tar sig an hela landets trafikproblem utan ideologiska skygglappar. Vägarna, som varit det mest nedprioriterade området under det rödgröna styret, måste få betydligt ökade resurser för att möta hushållens och näringslivets behov. Det behövs också en nyordning i tågtrafiken för bättre kvalitet och lägre priser. All interregional persontrafik på stomjärnvägarna ska öppnas upp för konkurrens mellan alla tågoperatörer. Ur miljösynpunkt föreslår vi dessutom en viktig höjning av skrotningspremien för att få bort äldre, miljövidriga bilar från vägarna.

Det säger de trafikpolitiska talesmännen för partierna inom Allians för Sverige, Johnny Gylling (kd), Elizabeth Nyström (m), Erling Bager (fp) och Sven Bergström (c), med anledning av den trafikpolitiska motion med förslag på en lång rad områden som på torsdagen lämnats till riksdagen som svar på regeringens transportpolitiska proposition.

- Partierna inom Allians för Sveriges föreslår en ny politisk inriktning som lever upp till riksdagens transportpolitiska mål, vilket under socialdemokratiskt styre inte blivit mer än en pappersprodukt. Vi föreslår en politik för ett väl utvecklat transportsystem med säkra, miljövänliga och tillgängliga transporter som säkerställer en samhällsekonomiskt effektiv och hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

- Infrastrukturinvesteringar ska ske där de gör störst nytta. I dag har vänsterkartellens partipolitiska hänsynstaganden för stort inflytande. Samhällsekonomin behöver spela en mer framskjuten roll vid prioriteringarna och jämfört med i dag betyder det att en större del av resurserna ska gå till landets vägar. Planeringsramen för investeringar och drift och underhåll i det nationella och regionala vägnätet 2004-2015 måste utökas.

- Socialdemokraterna har dragit åt bromsen i avregleringen av den svenska järnvägen. Det är nödvändigt att marknaden för järnvägstransporter kan utvecklas med en bred uppsättning operatörer som lägger grunden för en god konkurrens både vad gäller kvalitet och pris. SJ:s ensamrätt utan skyldigheter är orimlig och förhindrar en önskvärd utveckling av tågtrafiken. Vi föreslår därför klara och tydliga riktlinjer för en fortsatt avreglering av den svenska järnvägsmarknaden.

- Sverige måste också lägga grunden för ett grönt transportsystem med insatser för att stärka teknikutvecklingen och alternativen till fossilbränslen. En åtgärd med direkt miljöpåverkan är att använda skrotningspremien mer offensivt för att minska andelen äldre bilar utan katalysator i bilparken. Vi föreslår därför att skrotningspremien under en begränsad tid höjs från 1 700 kronor till 4 000 kronor för bilar äldre än 1989 års modell.


För mer information:

Johnny Gylling (kd) 070-924 79 89
Elizabeth Nyström (m) 070-671 04 23
Erling Bager (fp) 070-671 03 84
Sven Bergström (c) 070-343 94 95