Centerpartiet i Sollentuna

Allianssamarbetet i Sollentuna upphör

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 16:24 CEST

Gruppledarna för (M), (FP) och (KD) valde igår att säga upp allianssamarbetet med Centerpartiet i Sollentuna. (M), (FP) och (KD) påtalar att Centerpartiet inte har brutit mot samarbetsavtalet, utan uppger samarbetssvårigheter med centerpartiets gruppledare som orsak till att man nu väljer att kasta ut partiet ur alliansen.

-

Orsaken beskrivs främst som att Centerpartiet inte varit tillräckligt "återhållsamt", säger Centerpartiets gruppledare i Sollentuna, Anna Myrhed och fortsätter; De menar också att jag inte i tillräcklig utsträckning "läst mellan raderna" i samarbetsavtalet. Framförallt är det vårt överdäckningsförslag av E4:an som nu väckt ont blod, men även våra tidigare ställningstaganden i frågor som t.ex. nytt kommunhus, försäljningen av Grindstugan, våra val av representanter och vår öppenhet i fullmäktigegruppen, som har orsakat slitningar, säger Myrhed.

-

(M), (FP) och (KD) påstår att Centerpartiet profilerat sig på deras bekostnad. Vad det egentligen handlar om är att de är regeringströtta. De har suttit för länge och lider av idétorka och brist på visioner. Centerpartiet har till stor del fungerat som idémotor i samarbetet. De har inte tålt att vi fått stort genomslag och mycket uppmärksamhet för våra förslag.

Personligen har jag sett uppdraget som en unik möjlighet att göra Sollentuna bättre och haft mina egna barn och deras framtid i åtanke. Jag har grabbat den möjligheten på alla sätt och drivit på med full kraft för en bättre miljö, en överdäckning av E4:an, ungdomsbostäder och en mer ansvarsfull hantering av kommunens resurser.

Som fyra partier kan man inte alltid tycka lika. Vi har drivit en tydlig miljölinje för Sollentunabornas bästa och det har säkert inte alltid varit bekvämt för de andra partierna. Samtidigt har vi vinnlagt oss om att följa samarbetsavtalet, men lojaliteten har självklart en gräns. Det överordnade uppdraget måste alltid vara att tillvarata kommuninvånarnas intressen och respektera lagstiftningen. Övriga Allianskollegor har ofta satt politisk prestige framför Sollentunabornas bästa, avslutar Anna Myrhed.

Vi kommer, som läget ser ut nu, att ha kvar våra platser i kommunstyrelsen. Centerpartiet kommer också att ha kvar sina representanter i fullmäktige. Vår politiska inriktning kommer även fortsättningsvis vara att med kraft arbeta för en bättre miljö, överdäckning av E4:an och en mer ansvarsfull hantering av kommunens resurser.

Kontakt: Anna Myrhed 070 3341286

-------------------------------------------------------------------------------------

http://sollentuna.centerpartiet.net/  |  www.centerpartiet.se

-------------------------------------------------------------------------------------