Allison Transmission

Allison förändrar Borals transportstruktur

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 14:54 CEST

Boral Transport får kortare restider och högre tillförlitlighet med Allison helautomatiska växellådor i sina nya flotta av tunga Western Star lastbilar.

Sydney, Australien - En av Australiens största företag inom byggvaror, Boral Limited, använder Allison helautomatiska växellådor för att få kortare restider och för att lastbilarna ska fungera mer effektivt.
"Våra Allisonutrustade lastbilar har visat sig vara bättre i stadstrafiken än automatiserade manuella växellådor, med förbättrade restider som ett resultat av snabbare acceleration och en helt ny möjlighet att hänga med i trafikflödet, säger Merv Rowlands, Boral Transports tekniska chef.
"Vi kan ha två identiskt lastade lastbilar som lämnar ett stenbrott 100 km norr om Sydney och som reser samtidigt längs F3 Freeway. När de når utkanten av storstadsområdet Hornsby, visar den Allison utrustade lastbilen verkligen sin styrka när det gäller acceleration och lämnar snabbt sin konkurrent bakom sig.”

Boral driver hundratals tunga lastbilar över Australien i olika konfigurationer. De har anläggningsbilar, bulkbilar, asfalt tankbilar, cementbilar och betongbilar. Bolaget har historiskt sett alltid använt Allison automatiska växellådor i sin stora flotta av betongbilar, men aldrig förut i sina tunga lastbilar med bruttovikt över 42 ton.

Under 2009 köpte Boral tre Western Star 4800FX cementbilar med Allisons automatiska växellådor från 4500-serien. Lastbilarna används i verksamhetens dagliga stadstrafik. Det lyckade resultatet – med kortare körtid och ökad tillförlitlighet – har gjort att Boral i år har valt att utrusta ytterligare fem Western Star cementbilar med Allison automatiska växellåda.

Rowlands konstaterar att företagets problem med de automatiserade manuella växellådorna var orsaken till att man istället valde att undersöka den senaste generationen av Allisons helautomatiska växellådor för tunga lastbilar.

"Vi var ivriga att få prova Allison i fler fordon. Vi har ju mångårig erfarenhet av hur effektivt Allison fungerar i våra betongbilar och nu senast även i fem Western Star cementbilar, säger Rowlands.
"Vi har alltid velat att dessa lastbilar skulle ha två olika växlingsmönster så att vi kan maximera effektiviteten när fordonen körs utan last. Inledningsvis gjorde vi detta genom att kordinera vår lastkännande utrustning som fanns ombord. Systemet kunde identifiera om lastbilen var lastad eller inte och då byta växlingsprogram", tillade han.

"Allison ingenjörer föreslog då att vi istället skulle prova LBSS programmet och det fungerade väldigt bra. Resultatet har fått oss att använda det i alla våra Allisonutrustade lastbilar."

Allisons LBSS (Load Based Shift Scheduling) justerar växellådans växlingsschema så att den överensstämmer med det aktuella fordonets last och driftsförhållanden. Detta uppnås genom att övervaka fordonets gasspjäll, motorns vridmoment och fordonets acceleration. När systemet känner av att fordonet har lätt last, justeras växlingarna så att de sker vid den rätta tidpunkten. När belastningen ökar eller vägens lutning förändras, justeras växlingsschemat för att ge fordonet maximal prestanda.

En stor del av Borals lastbilar finns i de västra förorterna i Sydney, men denna del av fordonsparken trafikerar hela regionen. Det är inte ovanligt med tur/retur resor till stenbrott som ligger 100 km från staden, det betyder att ett variabelt växlingsmönster är bra för fordonets effektivitet.

"Minskade restider, ingen stilleståndstid, förbättrad förarkomfort, säkerhet och enastående prestanda – både med och utan last – är de största fördelarna med våra Allisonutrustade lastbilar, avslutar Mr Rowlands.

Allison Transmission är världsledande leverantör av helautomatiska växellådor för tunga fordon. Allisons produkter används av ledande nyttofordonstillverkare i hela världen. Produkterna används inom många områden som exempelvis sophantering, räddningstjänst, anläggningsbilar, distribution, militärfordon, bussar och i specialapplikationer. Allison grundades 1915 i Indianapolis, Indiana, USA, där huvudkontoret fortfarande är beläget. Företaget har runt 3000 anställda. Regionala huvudkontor finns i Holland, Brasilien, Indien, Kina och Japan. Med en global närvaro i 80 länder har Allison över 1550 distributörer och återförsäljare. Mer information om Allison finner du på www.allisontransmission.com.