Allison Transmission

Allison Transmission på gång med tillverkning av nya hybridsystem till lastbilar i Indianapolis

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 14:08 CEST

Den amerikanska Energimyndigheten samarbetar med Allison Transmission för att skapa en ny fabrik som kommer att öka landets tillverkningskapacitet av kostnadseffektiva, bränslesnåla hybriddrivsystem för kommersiella lastbilar.

INDIAPOLIS, USA – Allison Transmission har invigt en ny produktionsanläggning för hybridsystem till lastbilar. Anläggningen ligger i Indianapolis, USA, och kommer i full drift att sysselsätta cirka 100 anställda och producera mer än 20.000 enheter per år.

Allisons nya hybridsystem lagrar den rörelseenergi som annars hade gått förlorad när fordonet saktar in och minskar farten (retarderar). Systemet återanvänder sedan energi för att driva och accelerera fordonet. Den återvunna energin kan också användas för att driva fordonets kringutrustning som exempelvis kraftuttag, luftkonditionering etc. Förbättringar av bränsleförbrukningen på andra Allison hybridprodukter ligger vanligtvis i storleksordningen 20–30 % eller mer.

– Allison Transmission och Energimyndigheten har under många år arbetat tillsammans med projekt som drivit transportteknologin framåt. Resultaten gagnar oss alla, säger Allison Transmission styrelseordförande och koncernchef Lawrence E Dewey.
– Över $ 130 miljoner är investerade i den nya anläggningen och i utvecklingen av vårt nya hybridsystem till lastbilar. Vi kommer att leverera en ny generation hybriddrivsystem till transportindustrin.

Invigningen av Allisons nya anläggning hölls i augusti, samtidigt som president Obama gjorde ett besök i Indiana. President Obama meddelade samtidigt att han tilldelar Allison ett bidrag på $ 62.8 miljoner för att öka USA:s kapacitet att tillverka kostnadseffektiva, bränslesnåla hybriddrivsystem.

Allison Transmission har tillverkat hybriddrivsystem för stadsbussar sedan 2003. För närvarande finns det i världen över 3.000 bussar med Allisons hybridsystem i drift. Dessa bussar har tillryggalagt mer än 309 miljoner km och sparat 41 miljoner liter diesel  – vilket förhindrat 116.000 ton CO2 från att spridas i atmosfären.

I utvecklingen av det nya hybriddrivsystemet kommer Allison att ha stor nytta av sin långa erfarenhet och expertis inom design, tillverkning och kundservice för både helautomatiska växellådor och befintliga hybridsystem för stadsbussar.

Allison Transmission är världsledande leverantör av helautomatiska växellådor för tunga fordon. Allisons produkter används av ledande nyttofordonstillverkare i hela världen. Produkterna används inom många områden som exempelvis sophantering, räddningstjänst, anläggningsbilar, distribution, militärfordon, bussar och i specialapplikationer. Allison grundades 1915 i Indianapolis, Indiana, USA, där huvudkontoret fortfarande är beläget. Företaget har runt 3000 anställda. Regionala huvudkontor finns i Holland, Brasilien, Indien, Kina och Japan. Med en global närvaro i 80 länder har Allison över 1550 distributörer och återförsäljare. Mer information om Allison finner du på www.allisontransmission.com.