Statistiska centralbyrån, SCB

Allmäna valen 2010: Antalet förstagångsväljare fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 09:53 CET

Det preliminära antalet förstagångsväljare vid riksdagsvalet 2010 ökar och beräknas uppgå till drygt 497 000. Störst andel förstagångsväljare finns i Salems kommun. Den kommun som beräknas ha störst andel röstberättigade 65 år eller äldre vid riksdagsvalet 2010 är Pajala.

Totalt beräknas cirka 7 033 000 svenska medborgare folkbokförda i Sverige vara röstberättigade vid riksdagsvalet i september 2010. Siffrorna är förknippade med en osäkerhet på grund av att en överskattning av de röstberättigade görs i de preliminära beräkningarna. Detta då vissa personer emigrerar eller avlider fram till valdagen. Redovisningen innehåller inte uppgifter om röstberättigade utlandssvenskar. Vid de allmänna valen 2006 uppgick dessa till cirka 125 000 personer.

Antalet förstagångsväljare beräknas uppgå till drygt 497 000 personer vilket är en ökning med 15 procent jämfört med 2006 års riksdagsval. Totalt beräknas förstagångsväljarna utgöra omkring 7 procent av samtliga röstberättigade vid riksdagsvalet 2010.

Salems kommun ser ut att få störst andel förstagångsväljare vid höstens riksdagsval med knappt 9 procent av samtliga röstberättigade. Minst andel förstagångsväljare till riksdagsvalet beräknas finnas i Solna, cirka 5 procent.

För tabeller se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____285869.aspx

Val till kommunfullmäktige

I 2010 års val till kommunfullmäktige beräknas cirka 7 441 000 personer bli röstberättigade. Även personer med utländskt medborgarskap är röstberättigade i dessa val (se Fakta om statistiken för information om röstvalskriterier). Liksom vid riksdagsvalet utgör förstagångsväljarna cirka 7 procent av alla röstberättigade vid valet till kommunfullmäktige. Andelen förstagångsväljare bland röstberättigade utländska medborgare är cirka 4 procent, alltså något mindre än i väljarkåren i dess helhet.

Antalet utländska medborgare beräknas i årets kommunfullmäktigeval vara cirka 408 000 personer vilket motsvarar cirka 5 procent av de röstberättigade i valen till kommunfullmäktige.

För tabeller, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____285869.aspx

Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar nu tabeller om de preliminärt röstberättigade inför riksdags-, landstingsfullmäktige- och kommunalfullmäktigeval 2010 på SCB:s webbplats. I tabellerna redovisas preliminära uppgifter om röstberättigade svenska medborgarna som är folkbokförda i Sverige liksom preliminära uppgifter om utländska medborgare som är röstberättigade till kommunfullmäktigevalen.

Definitioner och förklaringar

Med förstagångsväljare avses personer som uppnått rösträttsålder sedan föregående riksdags- respektive kommunfullmäktigeval. Personer som får rösta för första gången efter byte av medborgarskap ingår inte i gruppen förstagångsväljare i de redovisningar som publiceras.

Tabeller

De röstberättigade vid riksdagsvalet redovisas efter kön, ålder och region. De röstberättigade utländska medborgarna redovisas efter kön, ålder, medborgarskapsland och region. Uppgifterna bygger på SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) den 30 november 2009.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Valresultat från de allmänna valen 2010 den 2 november 2010 kl. 09.30

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, BV/DEM
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 34

Förfrågningar

Jonas Olofsson
Tfn 08-506 947 18

Richard Öhrvall
Tfn 08-506 941 58
E-post valstatistik@scb.se

 

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.