Skatteverket

Allmänheten har inte berörts av skattemyndigheternas datorproblem

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 12:14 CET

Skattemyndigheterna har haft problem med sitt interna datasystem. Men
problemen har inte påverkat de system som hanterar allmänhetens
skatteuppgifter, som till exempel deklarationer, jämkningar och annat.

- Vi har haft interna problem med våra datorer, berättar Håkan
Johansson, som ansvarar för datordriften vid Riksskatteverket (RSV). Det
har inte gått att få åtkomst till filer i några av våra interna
datasystem. Men nu är problemen lösta.

Alla skatteprogram som hanterar de uppgifter som allmänheten har lämnat
berörs inte, utan de fungerar som vanligt.

- Ingen skattebetalare behöver vara orolig över att några sådana
uppgifter skulle ha försvunnit, poängterar Håkan Johansson.

De interna problem som har drabbat de enskilda medarbetarnas datorer är
nu lösta och alla "försvunna" dokument är återfunna.

Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och
kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se

Produktionschef Håkan L Johansson
Direkttel: 08-764 81 85
Mobiltel: 0708-31 81 91

Pressekreterare Björn Tennholt
Direkttel: 08-764 87 69