Lotteriinspektionen

Allmänheten tipsade om illegalt spel i Norrköping

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 14:52 CEST

Inom ramen för Lotteriinspektionens uppdrag att bidra till ett minskat utbud av illegalt spel, genomfördes under förra veckan ett antal kontroller i Norrköpingsområdet efter tips från allmänheten om illegalt spel.

Totalt utfördes åtta kontroller av platser där Lotteriinspektionen kunde misstänka att det förekom lotterier utan tillstånd genom spel på illegala spelautomater. Sju av de utförda kontrollerna var vid den aktuella kontrollinsatsen med anmärkning och det anträffades totalt 37 illegala spelautomater.

-  Det är tyvärr ett mycket nedslående resultat inte minst om man ser till spelarnas säkerhet säger kontrollantsamordnare Marcus Aronsson vid Lotteriinspektionen. Illegala spelautomater står utom känd tillsyn,  det finns ingen kontroll av varken funktion eller återbetalning. Det är bra att allmänheten reagerar och vänder sig till oss, det visar att det inte finns någon tolerans för den här typen av illegal verksamheten i det aktuella området.

Lotteriinspektionen behandlar nu dessa ärenden enligt normala rutiner, bland annat genom kommunikation med de aktuella spelplatserna och om rättelse inte sker blir det aktuellt med polisanmälningar för brott mot lotterilagen.

Lotteriinspektionen utför kontroller av misstänkt illegalt spel över hela landet inom ramen för vår centrala tillsyn och bidrar på detta sätt till ett minskat utbud av illegalt spel i samverkan med polis och åklagare som är de brottsutredande myndigheterna inom området.

För ytterligare information, vänligen kontakta Marcus Aronsson, kontrollantsamordnare på 0152-650 162.


Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig.